МВР

ДОККПБДП

 

39-то заседание, 20.12.2012 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ДОККПБДП 20 ДЕКЕМВРИ 2012 г., 16.00 ч. ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА МВР ДНЕВЕН РЕД:

Дневен ред:

1.Обсъждане на предложения за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“.

1.Обсъждане на предложения за финансиране на проекти от фонд „Безопасност на движението“.

1.1. Презентация на проект „Изграждане на система от стационарни и стационарно преносими установки за контрол на скоростните режими и единен център за обработка на нарушенията за скорост, превенция на нарушенията на ЗДвП“.

Документ 1

1.2.Обсъждане на предложение за изграждане на обекти по организация и регулиране на движението на територията на област Пловдив и Благоевград.

Документ 1

1.3. Уточняване на начина на финансиране на проект „HeERO-HeERO 2“,-за изграждане на единна пан-европейска система за спешни повиквания (eCall) при тежки пътнотранспортни произшествия с пътни превозни средства, проект финансиран от Европейската комисия в размер на 50% от стойността.

Документ 1

1.4. Проект „EUСARIS“ за създаване на единна база данни на регистрираните моторни превозни средства в рамките на Европейския съюз.

Документ 1

2. . Информация относно създадената организация за изпълнение решението на ДОККПБДП отбелязването на 18 ноември- Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

Документ 1

3.Оценка на пътнотранспортната обстановка за първите 11 месеца на 2012г.

Документ 1

4. Други