МВР

ДОККПБДП

 

38-то заседание, 02.10.2012 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ДОККПБДП 13 НОЕМВРИ 2012 г., 15.00 ч. ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА МВР ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане на актуализирана План-програма за реализация на проект на система от стационарно преносими установки за контрол на скоростните режими и единен център за обработка на нарушенията за скорост.

2.Обсъждане на Проект за наредба определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им.

2.0.Наредба

3. Информация относно създадената организация за изпълнение решението на ДОККПБДП обявяването на месец октомври за месец на пешеходната безопасност.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5

Документ 6

Документ 7

Документ 8

Документ 9

Документ 10

Документ 11

Документ 12

Документ 13

4.Други