МВР

ДОККПБДП

 

37-то заседание, 02.10.2012 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ДОККПБДП 2 ОКТОМВРИ 2012г., 10.00ч. ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА МВР

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане на предложение за обявяване на месец октомври за месец на пешеходеца и неговата безопасност.

1.0. Предложение

1.1. Към родителите

1.2. Контролен лист

1.3. Надписи ПП

1.4.фиг. към 1.3

1.5 ЗДвП -пешеходци

1.6 Пешеходци по общини

2. Обсъждане на предложение за създаване на организация за провеждане на световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 18 ноември 2012г..

2.0.Ден за възпоменание

2.1.Обръщение

2.2.Здравейте

2.3.Заповеди на шофьора

2.4.Плакат

3.Обсъждане на пътнотранспортната обстановка от началото на 2012г. и характерните особености на обстановката през последните три месеца на годината.

3.0.Анализ

3.1.ПТП-10,11,12 месец 2011г

4. Други