МВР

ДОККПБДП

 

На 22.11.2011 г. се проведе 34-то заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

1Обсъждане на пътнотранспортната обстановка от началото на 2011г., характерни ПТП през есенно-зимния период и мерки до края на годината.

2. Обсъждане на проблеми свързани с Фонда за безопасност на движението:

2.1. Насоки определени на заседанието на ДОККПБДП на 21.09.2011г.

2.2. Предложение за финансиране на дейности до края на 2011г.

2.3. Приоритети за финансиране през 2012г.

2.4 Проект на правилник за работа на Експертния съвет за оценка на проектите заявени за финансиране от Фонда за безопасност на движението.

2.5. Задачи на Експертния съвет за 2012г.

2.6. Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението.

3. Други