МВР

ДОККПБДП

 

На 23 септември 2011 г. се проведе редовно заседание на Държавно - обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

На 23 септември 2011г. се проведе 33 - то заседание на Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Заседанието се проведе в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, ул. "Шести септември" №29, от 14:00 ч. при следния дневен ред:

1. Обсъждане пътнотранспортната обстановка от началото на 2011г. до 15 септември и характерни пътнотранспортни произшествия с участието на деца.

2Обсъждане на предложение за проекти по безопасност на движението, които да бъдат финансирани от Фонда за безопасност на движението.

3. Обсъждане на предложение за отбелязване на световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 20 ноември 2011 г.

4. Други