МВР

ДОККПБДП

 

На 28 юли 2011 г. се проведе редовно заседание на Държавно - обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Заседанието се проведе в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, ул. “Шести септември” № 29 от 10.00 часа на 28 юли 2011 г. при следния дневен ред:

1. Филм за отбелязване началото на « Десетилетието на действия за безопасност по пътищата 2011-2020» - 10 май 2011г., площад Батемберг.

2. Обсъждане на проект на Национална стартегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България през периода 2011-2020г.

3. Оценка на пътнотранспортната обстановка през първото шестмесечие на 2011г.

4. План за работата на ДОККПБДП през второто шестмесечие на 2011г.

5. Други

Данните за първите шест месеца на годината показват тенденция към намаляване на убитите със 76 и на ранените при пътни инциденти със 104 души. Високата скорост и неправилното изпреварване се запазват като основни причини за произшествията

Финализирането на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България през периода 2011-2020 беше тема на днешното заседание на Държавно-обществената консултативна комисия, председателствана от министър Цветан Цветанов. Участваха представители на всички ангажирани институции, агенции и неправителствени организации. В обсъжданията се включи и председателят на парламентарната комисия по транспорт Иван  Вълков. Проектът за стратегия е разработен от широк кръг експерти и изцяло съобразен с добрите международни практики и насоките на Европейската комисия в контекста на поставената обща цел – намаляване на жертвите на пътни инциденти с 50% в рамките на 10 години. Документът залага проблемно ориентирани мерки и ангажира освен държавните институции и местната власт представителите на гражданското общество, неправителствения и частния сектор. Целта е изграждането на нова култура за безопасно поведение на пътя, опазване на най-уязвимите участници в движението, прилагане на европейските практики за обучение от най-ранна възраст. Стъпките, които правителството предприема в тази посока, са комплексни – те включват подобряване на инфраструктурата като важен фактор за безопасност, промени в законодателството и най-вече – превенция – обобщи депутатът Иван Вълков. Всички участници се обединиха около високата оценка за изготвения документ.
Предстои постъпили на днешното заседание конкретни предложения да бъдат включени в проекта. След това той ще бъде публикуван на страницата на министерството в интернет. Дължим го на обществото, защото вече сме създали практиката при изготвянето важни предложения и стратегически документи да търсим мнението на гражданите. След това окончателно оформеният документ ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет, обяви министър Цветанов.    
На днешното заседание бе направена и оценка на пътнотранспортната обстановка през първото шестмесечие на тази година. Данните показват тенденция към намаляване на убитите и ранените при пътни инциденти, включително и деца. Високата скорост и неправилното изпреварване се запазват като основни причини за произшествията на пътя.
Публикуваме статистика на пътните инциденти, загиналите и пострадалите при произшествия и разпределянето им по възрастови групи и като участници в движението. В приложението ще откриете данни и за видовете и причините за инцидентите 

1.От 1 януари до 30 юни  2011
 загинали 272 и ранени 3477.
Намаление на убитите със 76  и на ранените със 104.

2. Пострадали по възраст
2.1. деца до 18 г.    -    загинали 8 и ранени 471
Намаление на убитите с 8 и на ранените с 34.
2.2. От 18 до 24 г.   -     загинали   52 и ранени   633
Има увеличение на убитите с 5.

 2.3. От 25 до 64 г.    -    загинали 164 и ранени 1957 
Намаление на убитите с 57 и на ранените с 56
 2.4  над 64 г.    -    загинали    45 и ранени  449
 Намаление на убитите с 18 и на ранените с 13.

 3. Вид участници в движението
 3.1. Водачи на ППС   -    загинали 132 и ранени 1396
Намаление на убитите с 41 и на ранените с 6.
От загиналите водачи 97 са били водачи на леки автомобили, 17 на мотоциклети и   
мотопеди, 8 на товарни автомобили и 8 на велосипеди.
3.2. Пътници    -    загинали   76 и ранени 1156
Намаление на загиналите с 29  и на ранените с 73.
От загиналите 76 пътници 69 са били в леки автомобили.
3.3. Пешеходци    -    загинали   64 и ранени  917
Намаление на убитите с 6 и на ранените с 29
                
4. Вид на ПТП

4.1. с едно МПС   -  загинали 114 и ранени  1094
Намаление на убитите с 33 и на ранените с 53. Увеличение на загиналите  следствие на   блъскане в дърво е нарастнал с 13 души.        
4.2.  между МПС    -     загинали   80 и ранени 1175
Намаление на убитите с 35 и на ранените с 57. Над 73% от загиналите при блъскане  
между МПС са при челен удар.
 4.3.Блъскане на пешеходец     -     загинали   64   и ранени  918
в населените места                 -               .       48                    892
извън населените места         -                       16                      26
4.4. Блъскане на велосипедист                          9                    151
                
5. Причини за ПТП
По вина на водачите са загинали 235 и били ранени 3224. Загиналите по вина на водачите  надвишават  86% от общия брой на загиналите.
Най голям е броя на загиналите поради превишена и несъобразена скорост 134 Следват неправилното изпреварване и навлизане в насрещната лента -34, поради неспазване на  предимство 28. Увеличен е броя на убитите с 5 и на ранените с 41 при ПТП по вина на водачи под въздействие  на алкохол.
         
6. ПТП по вина на водач на 
 леки автомобили   - загинали 193 и  ранени 2448
 товарни автомобили    - загинали   20 и  ранени   273
 мотоциклети  и                               
 мотопеди    - загинали   12 и  ранени    193
       
 7. По място на настъпване
 7.1. В населените места  - загинали 104 и  ранени 2345
 От тях: в градовете  - загинали  82 и  ранени 2024
 7.2. Извън населените места   - загинали 168 и  ранени 1132
 От тях на     път І клас  -  загинали  75  и  ранени   359
 7.3.В зоната на кръстовищата   - загинали   30  и  ранени  856
 7.4. На хоризонтални криви   - загинали   62  и  ранени  619

               
8. В тъмната част от денонощието са 122 души и са били ранени 965.
 По-висока е смъртността през тъмната част от денонощието и два пъти по голяма тежестта на последствията. През тъмната част от денонощието са загинали 44% от общо загиналите пешеходци, 59% от загиналите при единични ПТП, 67% от загиналите по вина на водачи под въздействие на алкохол.
 Оценката на пътнотранспортната обстановка през първото шестмесечие на 2011г.показва:
1. Регистрирано е намаление на загиналите от пътнотранспортните произшествия със 76 души и на ранените - със 104.
2. Най-голям е броя на пътнотранспортните произшествия и жертвите при тях поради превишена и несъобразена скорост - 134(49.3%) загинали и 1296(37.3%) ранени.
3. Поради неправилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение са загинали 30 души и са били ранени 240.
 4. Поради загуба на управление и реализиране на ПТП  - преобръщане и блъскане в неподвижни препятствия край пътя са загинали 114 души и са били ранени 1094. С най-висока тежест от тези ПТП са ударите в дървета при които са загинали 59(51%) и били ранени 250 души. Това е единствения вид произшествие при което няма намаление на жертвите.
 5. От сблъскванията между МПС с най-тежки последствия са челните удари при които са загинали 49(57%)  и са били ранени 369 души.
 6. Запазва се високия относителен дял пешеходната аварийност. Загинали са 64 и са били ранени  908 пешеходци. Изключително висока е пешеходната аварийност в големите градове като гр.София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе.
 7. При различни видове ПТП са загинали 76 пътници и са били ранени 1156. В леките автомобили са загинали 69  пътници.
 8. Запазва се високата аварийност по първокласната пътна мрежа. Всеки 4-ти загинал при ПТП е намерил смъртта си на първокласната пътна мрежа.
 9. През  тъмната част от денонощието при ПТП са загинали 122 (44.85%) и са  
били ранени 989 души.
 10. В зоната на хоризонталните криви са загинали 62 души и били ранени 619. Всеки пети загинал е в следствие на пътнотранспортно произшествие в зоната на хоризонталните криви.