МВР

ДОККПБДП

 

28-то заседание

Дневен ред

Точка единствена: Приемане на дарение - медицинско оборудване за долекарска помощ, от БЧК в полза на екипите на пътна полиция

 

Приложения:

1. Справка за пътнотранспортните произшествия в страната за юли и август 2009 г.