МВР

ДОККПБДП

 

23-то заседание

Дневен ред

 

1. Оценка на безопасността на движението по пътищата през 2008 г. по оперативни данни

 

2. Обсъждане и приемане на план за заседанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението през 2009 г.

 

3. Обсъждане на проект на план за провеждане на кампании по безопасността на движението през 2009 г.

 

4. Обсъждане и приемане решение за разработване на насоки за изпълнение на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 19 ноември 2008г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури  съгласно член 8 на същата директива.

 

5. Обсъждане на предложение за разработване на инвестиционна програма за  внедряване на технически средства за контрол, информационни и комуникационни технологии, документиране на нарушенията на правилата за движение по пътищата и изпълнение на наказанията.

 

6. Други