МВР

ДОККПБДП

 

22-ро заседание

Дневен ред

 

1. Оценка на пътнотранспортната обстановка от началото на 2008 г..

 

2. Обсъждане на мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия и жертвите от тях до края на 2008 г.

 

3. Обсъждане доклада на Световната банка “Преглед на капацитета за управление на безопасността на движението по пътищата в България” и предложението за разпределение на средства по компонента за пътна безопасност

 

4. Нови технически средства за контрол на движението по пътищата.

 

5. Други