МВР

ДОККПБДП

 

21-во заседание

Дневен ред

 

1. Обсъждане на доклад за пътнотранспортните произшествия регистрирани по пътищата на страната през 2007г. и приемане на мерки за ограничаване на жертвите на пътнотранспортния травматизъм.

 

2. Обсъждане на Насоки за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата и проект на ЗИДЗДвП.

 

3. Оценка на пътно транспортната обстановка  от началото на 2008 г.

 

4. Други