МВР

ДОККПБДП

 

19-то заседание

Дневен ред

 

1. Приемане на оценка за  създадената организация и резултатите от провеждането на Първата глобална седмица по проблемите на безопасността на движението на ООН.

 

2. Приемане на решение за провеждане на световния ден на възпоменанието на жертвите от пътнотранспортни произшествия  18 ноември 2007 г.

 

3. Обсъждане предложение  направено на Научно практическата конференция на тема “Безопасна инфраструктура”,27-28 април 2007г. относно необходимостта от усъвършенстване на  нормативната база, организацията и контрола при строително ремонтните работи по  пътната мрежа.

 

4. Обсъждане на декларацията на младежите участници в работата на Световната младежка асамблея по проблемите на безопасността на движението по пътищата под егидата на ООН в рамките на първата глобална седмица по безопасноста на движението и приемане на организация за нейното разпространение.

 

5. Оценка на пътно транспортната обстановка  от началото на 2007 г.

 

6. Обсъждане на предложения за мерки по ограничаване на тежките пътнотранспротни произшествия през летния сезон.

 

7. Други