МВР

ДОККПБДП

 

18-то заседание

Дневен ред

 

1. Обсъждане на оценката за състоянието на безопасността на движението през 2006 г. в съответствие с §1 ал.2 т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

 

2. Разглеждане хода на подготовка на Националната кръгла маса посветена на Първата глобална седмица по проблемите на безопасността на движението - 23 - 29 април, София 2007 г.

 

3. Приемане план за заседаниаята на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението през 2007 г.

 

4. Приемане на календарен план за мероприятията по безопасността на движението през 2007 г.

 

5. Обсъждане на пътно-транспортната обстановка от началото на 2007 г.

 

6. Приемане на план за мероприятията които ще се проведат в седмицата от 23 до 29 април във връзка с Първата глобална седмица по безопасност на движението.