МВР

ДОККПБДП

 

17-то заседание

Дневен ред

 

1. Обсъждане забележките по безопасността на движението по пътищата направени в Мониторинговия доклад на Европейската комисия по готовноста на Р.България за членство в Европейския съюз.

 

2. Обсъждане план за работа на ДОККПБДП през 2006 г.

 

3. Оценка на пътнотранспортната обстановка.

 

4. Обсъждане на мерки за изпълнение решението на Европейската икономическа комисия на ООН за провеждане на Първата глобална седмица по безопасността на движението.

 

5. Обсъждане резултатите от работата на експертната група по подготовка на Закона за изминение и допълнение на закона за движението по пътищата.