МВР

ДОККПБДП

 

16-то заседание

Дневен ред

 

Точка единствена. Обсъждане на проект на Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Р България за периода 2007-2010 г.