МВР

ДОККПБДП

 

14-то заседание

Дневен ред

 

Точка единствена. Мерки, които ще предприемат институциите и организациите, представени в ДОККПБДП, във връзка с очаквания ръст на тежките пътнотранспортни произшествия през летните месеци и с цел - засилване на превенцията на движението по пътищата и намаляване на пътния травматизъм