МВР

ДОККПБДП

 

12-то заседание

Дневен ред

 

1. Разглеждане на доклада за състоянието на пътнотранспортната обстановка по пътищата на страната и предложение за неотложни мерки.

 

2. Информация за решенията на 48 сесия на Работната група по безопасността на движението към Европейската икономическа комисия на ООН.

 

3. Информация за подготовката на Третата национална конференция по безопасността на движението.

 

4. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на 2006 г.

 

5. Други.