МВР

ДОККПБДП

 

11-то заседание

Дневен ред

 

1. Обсъждане на възможности за разширяване на обхвата на националната кампания за повишаване на ползваемостта на обезопасителните колани.

 

2. Обсъждане на проекта за план за заседанията  на ДОККПБДП през 2006 г.

 

3. Оценка на пътнотранспортната обстановка в Република България от началото на 2005 г.

 

4. Разглеждане решението на Европейската икономическа комисия към Организацията на обединените нации за провеждане на “Първа глобална седмица по безопасност на движението по пътищата на ООН”.

 

5. Определяне на състава на експертната комисия към ДОККПБДП за работа по изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.