МВР

ДОККПБДП

 

10-то заседание

Дневен ред

 

1. Обсъждане на проект на стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2007-2010 г.

 

2. Обсъждане на проект на "Насоки" за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата в съответствие с програмата на Европейския съюз за ограничаване броя на жертвите по пъищата на Европа, постановките на работната група по безопасност на движението към Икономическата комися за Европа на ООН, и конкретната пътнотранспортна обстановка в страната.

 

3. Определяне на състава на организационния комитет, датата и мястото на провеждане на Трета международна конференция по проблемите на безопасността на движението под егидата на Министъра на вътрешните работи.

 

4. Оценка на пътнотранспортната обстановка от началото на 2005 г.

 

5. Други.