МВР

ДОККПБДП

 

Заседания на Комисията

59-то заседание, 04.12.2018 г.

58-мо заседание, 22.11.2018 г.

57-мо заседание, 25.10.2018 г.

56-то заседание, 31.05.2018 г.

55-то заседание, 26.02.2018 г.

54-то заседание, 20.12.2017 г.

53-то заседание, 11.09.2017 г.

52-ро заседание, 12.06.2017 г.

51-во заседание, 15.03.2017 г.

50-то заседание, 27.10.2016 г.

49-то заседание, 07.06.2016 г.

48-мо заседание, 24.03.2016 г.

47-мо заседание, 27.07.2015 г.

46-то заседание, 20.01.2015 г.

45-то заседание, 18.09.2014 г.

44-то заседание, 17.04.2014 г.

43-то заседание, 20.12.2013 г.

42-ро заседание, 24.10.2013 г.

41-во заседание, 16.05.2013 г.

40-то заседание, 01.03.2013 г.

39-то заседание, 20.12.2012 г.

38-мо заседание, 02.10.2012 г.

37-мо заседание, 02.10.2012 г.

34-то заседание, 22.11.2011 г.

33-то заседание, 23.09.1011 г.

32-ро заседание, 28.07.1011 г.

31-во заседание, 10.03.1011 г.

30-то заседание, 25.10.1010 г.

29-то заседание, 13.07.2010 г.

28-то заседание, 05.07.2010 г.

27-то заседание, 08.03.2010 г.

26-то заседание, 22.12.2009 г.

25-то заседание, 28.10.2009 г.

24-то заседание, 22.05.2009 г.

23-то заседание, 04.02.2009 г.

22-ро заседание, 14.11.2008 г.

21-во заседание, 07.07.2008 г.

20-то заседание, 27.11.2007 г.

19-то заседание, 27.06.2007 г.

18-то заседание, 17.04.2007 г.

17-то заседание, 16.02.2007 г.

16-то заседание, 28.11.2006 г.

14-то заседание, 12.07.2006 г.

13-то заседание, 03.05.2006 г.

12-то заседание, 25.04.2006 г.

11-то заседание, 22.12.2005 г.

10-то заседание, 17.10.2005 г.