МВР

ДОККПБДП

 

Състав на Комисията

Председател:
Младен Маринов - министър на вътрешните работи

 

Заместник-председатели:
Стефан Балабанов - зам.-министър на вътрешните работи

Ангел Попов - зам.-министър на транспорта информационните технологии и  съобщенията

Малина Крумова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройсвтото

 

Членове:

Евгени Стоянов – зам.-министър на правосъдието

Лъчезар Борисов – зам.-министър на икономиката                                 

Жечо Станков – зам.-министър на енергетиката

Светлана Йорданова – зам.-министър на здравеопазването

Росица Велкова-Желева – зам.-министър финасите

Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката                                         

Атанас Запрянов – зам.-министър на отбраната                        

Ваня Колева – зам.-министър на младежта и спорта

Атанас Добрев – зам.-министър на земеделието и храните

Красимир Живков – зам.-министър на околната среда и водите

Красимира Нечева – главен секретар на министерството на туризма      

Офелия Кънева – председател на държавната агенция за закрила на детето    

Христо Григоров – председател на УС на БЧК

Емил Панчев – председател на УС на СБА      

Александър Държиков – Национално сдружение на общините в България.                          

Светла Несторова – председател на УС на АБЗ          

Георги Петърнейчев – председател на УС на АЕБТРИ

Секретар:
Алекси Кесяков