МВР

ДОККПБДП

 

Документи

2019

Доклад на министъра на вътрешните работи (файл)

РМС № 16/17.01.2019 г. (файл)

ПТП 2018 г. (файл)

Безопасна система с визия нула (файл)

2018

Доклад за пътнотранспортната обстановка в Република България през 2017 г. (файл)

2017

ООН Декларация на децата за пътна безопасност (файл)
ООН Инструкция за безопасност (файл)
Декларация на Съвета на Европа от Валета (файл)

2016

Пътнотранспортен травматизъм през периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г.

Пътнотранспортен травматизъм през периода 01.01.2016 г. - 31.08.2016 г.

Европейска Комисия - пътна безопасност 2015 г.

Пътнотранспортният травматизъм на територията на Република България през 2015 г.

Бразилска декларация. Втора световна конференция на високо ниво по безопасност на движението: време е за резултати Бразилия, 18-19 ноември 2015 г.

 

2015

Справка за безопасността на движението по пътищата през първите десет месеца на 2015 година

Френски модел на шофиране с придружител

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата

Мерки за безопасност на движението във Франция - 2015 г. 

Състояние на безопасността на движението по пътищата на България през периода 01.01 - 30.06.2015 г.

Пътнотранспортен травматизъм и пътнотранспортни произшествия - 2014 г.

 

2014

Състояние на безопастността на движението по пътищата на България през 2013г.

 

2013

Календар на заявените мероприятия свързани с безопасността на движението по пътищата за периода август-декември 2013г.

Състояние на безопастността на движението по пътищата на България през 2012г.

 

Състояние на безопастността на движението по пътищата на България през 2012 г. (приложение)

 

2012

Към европейско пространство на пътна безопасност

Комуникационни кампании за безопастност на движението по пътищата

Ръководство за упражнения на млади водачи на МПС по пътна безопасност

 

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на България за 2011 г.

 

2011

 

Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.

Решение №946/22.12.2011 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.

Резолюция на ООН във връзка с безопасността на движението

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на България за 2010 г.

Заповед на президента Барак Обама

 

2010

Резолюция на ООН за подобряване безопасността на движението

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на България за периода 2000 - 2009 г. + Приложение

Материали за Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП

- Призив за почитане паметта на жертвите от ПТП

- Полезни указания за отбелязване на деня

- Дестетте заповеди на водача

Ръководство за организиране на мероприятия във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП

- на английски

- на руски

 

2009

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на България през 2008 г. + Приложение

Доклад за опита на Кралство Нидерландия по осигуряване на безопасността на движението по пътищата

 

2008

 Проект на Резолюция на Европейския парламент относно Европейска програма за сигурност по пътищата

Насоки за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - 2008 г.

РЕШЕНИЕ на Министерския съвет № 41 от 29 януари 2008 година за одобряване на оценка за изпълнението на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение - 2006-2010 г.

Информация за изпълнението през 2006 и 2007 г. на Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение - 2006-2010 г.

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на Р България през 2007 г. + Приложение

 

2007

Протокол от заседание на Министерския съвет на 28 декемри 2006 г.

Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2007-2010 г.

 

2006

Решение Nr. 603 на Министерския съвет на Република България от 11 август 2006 г.

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата през 2005 г. + Приложение

Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006-2010 г.

 

2005

Протокол от заседание на Министерския съвет на 15 декемри 2005 г.

Решение Nr. 542 на Министерския съвет на Република България от 7 юни 2005 г.

Доклад за пътнотранспортните произшествия през 2004 г. + Приложение

 

2004

Доклад за пътнотранспортните произшествия през 2003 г.

Национална програма за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2004-2006 г.

Решение Nr. 192 на Министерския съвет на Република България от 22 март 2004 г.