МВР

ДОККПБДП

 

Проект на нов закон за движение по пътищата

Можете да намерите насоките, принципите на работа и първоначалните предложенията на проекта за нов закон за движението по пътищата тук.