МВР

ДОККПБДП

 

06 юли 2016

Проект "Животът ми след катастрофата"

 

Изследване "Животът ми след катастрофата"

Проучването „Животът ми след катастрофата“ е обширно международно проучване, извършвано съвместно с Европейската Федерация на Жертвите на Пътни Катастрофи (FEVR) и Белгийския Институт за Пътна Безопасност (BRSI).


Целта на проучването е да изследва детайлно различните последствия за жертвите на пътни катастрофи и да идентифицира потенциални фактори, които биха спомогнали за подобряване на жизнения стандарт на пострадалите.

Очакваме резултатите от това проучване да подпомогнат формулирането на препоръки, които се надяваме да допринесат за постигане на положителни промени в обществената политика.

Осъзнаваме, че отговарянето на тези въпроси може да бъде изпитание за Вас, тъй както изисква да разкриете лични аспекти от живота си. Бъдете сигурни, че всички отговори , предоставени от Вас, ще бъдат запазени напълно анонимни и няма да бъдат използвани за други цели освен за настоящото проучване. Попълването на въпросника не отнема много време (около 20 минути) – надяваме се, че ще намерите смисъл да го направите.

Ако се натъкнете на каквато и да е трудност при попълването му – по медицински или други причини – не се колебайте да помолите някой (приятел, роднина, близък) за помощ, като го попълни от Ваше име.

Искрено сме Ви благодарни за това, че ще отделите време да попълните въпросника и да споделите преживяното!

Българска асоциация на пострадали при катастрофи (BAZK) си сътрудничи с Европейската Федерация на Жертвите на Пътни Катастрофи (FEVR) и с Белгийския Институт за Пътна Безопасност (BRSI) за провеждането на обширно международно проучване.

 

Достъп до въпросника ще получите на  “Животът ми след катастрофата”.

 23 май 2017 | 18:09