МВР

ДОККПБДП

 

31 март 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР при следния дневен ред:

1. Обсъждане на информация за пътнотранспортната обстановка  през 2016г. и от началото на 2017г.
2. Обсъждане на предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ през 2017г.
3. Информация относно подготовката за провеждане но семинар но тема „Подобряване на безопасността на движението в населените места в България по предложение на Европейския съвет за безопасност на тарнспорта.
4. Информация относно необходимостта от промяна на подхода за подобряване на безопасността на движението- Безопасна пътнотранспортна система „Визия нула“..
5. Краткосрочни мерки за подобряване на безопасността на движението през пролетния сезон на 2017г.

 

Материали

Изображения

 23 май 2017 | 18:09