МВР

ДОККПБДП

 

31 май 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 31.05.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП, на 31 май 2018 г. от 14.00 ч., заседателна зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация относно изпълнението на взетите решения на заседанието на ДОККПБДП на 26 февруари 2018 г.
                                                                                      
2. Доклад на министъра на вътрешните работи като председател на ДОККПБДП до Министерския съвет за внасяне на доклад за състоянието на  безопасността на движението за периода 2011-2016г. и през 2017 г.
                                                      
3. Информация за състоянието на безопасността на движението от началото на годината и мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия през летния сезон.
                                                  
4. Научно изследователски проект на тема „Национален индекс за безопасно шофиране“.

5. Информация за проведената национална кампания „Най-добър млад шофьор 2018“.    

6. Научно изследване на централната нервна система , свързано с поведението на водачите.                                                                                             
7. Предложение за финансиране на, проект по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ на тема „Разработване на видеоклипове за безопасно участие на децата в движението по пътищата“ в размер на 15 000 лв.                                                                           
                                                                                   
8. Други

Материали

Изображения

 14 юни 2018 | 13:32