МВР

ДОККПБДП

 

26 февруари 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспортната обстановка през 2017 година.                                                                       
2. Информация за планираните акции  и кампании по безопасност на движението през 2018 година от МВР, СБА и БЧК.                                                                                                  
3. Предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“.                                                                        
Проблеми поставени на заседание на Групата на високо ниво по безопасност на движението към Европейската комисия.

Материали

Изображения

 28 ноември 2018 | 09:19