МВР

ДОККПБДП

 

25 октомври 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 25.10.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 25.10.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Информация относно промените в организацията на работата на ДОККПБДП съгласно ПМС № 178 от 24.08.2018 г.;
2. Визия на министерството на вътрешните работи, министерството на регионалното развитие и благоустройството и министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по осигуряване на безопасността на движението;
3. Информация относно пътнотранспортните произшествия от началото на 2018 г до 30.09.2018г. и извършваните за този период дейности, финансирани от Фонд „Безопасност на движението“;
4. Обсъждане на проект на мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г. във връзка с решение на Министерския съвет от 12 септември 2018 г. Декларация на ДОККПБДП относно Визия нула;          
5. Информация на Агенция Пътна инфраструктура относно подготовката на пътната мрежа за експлоатация при есенно-зимни условия;
6. Предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от  Фонд „Безопасност на движението“;
6.1. Обсъждане на предложение на Председателя на управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ за закупуване на „Лабораторна апаратура за анализ на материали за  строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения“ с цел превенция възникването на пътно-транспортни произшествия в размер на 390 000 лева;
6.2. Предложение за корекция на решение на ДОККПБДП от заседанието на 31 май 2018 г.  по точка 7 от дневния ред пункт 3 „3акупуване  на 200 броя автомобили по предварителна оценка на 6 млн. лева.“ да придобие редакция „Закупуване на 200 броя автомобили напълно оборудвани с полицейска техника за видео заснемане, разпознаване на номера,  радио комуникационна техника и  пълен комплект за обезопасяване на местопроизшествия;
7. Иновации в сферата на пътната безопасност- презентация на устройствата „алколок“ и тяхното приложение. 

Материали

Изображения

 28 ноември 2018 | 09:28