МВР

ДОККПБДП

 

22 ноември 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 22.11.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 22.11.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Отчет за предприетите дейности и събитията през предходния месец, свързани с безопасността за движението по пътищата;
2. Представяне на актуалните въпроси, дейности и проблеми на местната власт, свързани с пътната безопасност;
3. Проект на тема „Създаване на електронна система за оказване на първа помощ на пътя от лекари –доброволци“;
4. Проект „Техническа помощ за повишаване на нивото на пътната безопасност“;
5. Кампанията „Дай път на живота!“;
6. Алкохолни имобилайзери);
7. Проект  на Мерки за подобряване на безопасността на движението, които следва да бъдат внесени на заседание на Министерския съвет;
8. Проект на Национален координационен оперативен център за пътна безопасност;
9. Предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от Фонд „Безопасност на движението“;
10. Отчет относно обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и проблемите в сектора;
11. Отчет относно състоянието на пътищата, пътните знаци, пътната маркировка и пътната сигнализация;
12. Представяне на инициативи за нормативни промени, текущи и предстоящи нормативни предложения за обсъждане.

Материали

Изображения

 28 ноември 2018 | 09:36