МВР

ДОККПБДП

 

20 декември 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 20.12.2017 г., от 12.00 ч. в сградата на Министерския съвет

Заседание на ДОККПБДП на 20.12.2017 г., от 12.00 ч. в сградата на Министерския съвет, заседателна зала на 4 етаж.
Дневен ред:

      
1. Информация за създадената организация за контрол и осигуряване на безопасност при обществения превоз на пътници и товари.                                                                             
                                  Докладва: Министърът на  транспорта, информационните   
                                  технологии  и съобщенията г-н Ивайло Московски               

2. Информация за създадената организация от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осигуряване на нормална проходимост и безопасност на движението по пътищата по време на Коледните и Новогодишни празници.                                                                                                     
              Докладва: Председателят  на УС на Агенция Пътна инфраструктура                                                                                      
              г-н Дончо Атанасов                                                                                       
 
                                                                                 
3. Човешкият фактор като основен елемент на пътната безопасност.
              Докладва: Директорът на Института за изследване на населението                                                                                     
              и човека - БАН проф. Антоанета Христова

4. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на годината и мерки за организация и контрол по осигуряване на безопасността на движението по време на Коледните и Новогодишни празници.
              Докладва: Началник на ОПП при ГДНП комисар Бойко Рановски

5. Информация за метеорологичното прогноза за периода на Коледните и Новогодишни празници.
             Докладва: Директорът на НИМХ – БАН проф. Христомир Брънзов 

Изображения

 19 февруари 2018 | 15:07