МВР

ДОККПБДП

 

12 юни 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни от 11.00 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни 2017 г., от 11.00 часа в заседателната зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспоротните произшествия и жертвите при тях от началото на годината.
                                                                                       
2. Чуждестранен опит и препоръки

2.1. Декларация на Съвета на Европа по отношение безопасността на движението от Валета.

2.2. Препоръки на Европейския съвет за безопасност на транспорта от семинара проведен на 30 март на тема „Подобряване на безопасността в населените места“

2.3. Информация за интегрирания подход за ограничаване на жертвите на пътнотранспротния травматизъм „Безопасна система“Визия нула.

3. Информация относно състоянието и статута на фонд „Безопасност на движението“
                                                                                                  
4. Обсъждане предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“
                                                                                          
5. Обсъждане на мерки за подобряване на безопасността на движението.


Материали
Изображения

 20 юли 2017 | 13:46