МВР

ДОККПБДП

 

Новини

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 31.05.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП, на 31 май 2018 г. от 14.00 ч., заседателна зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация относно изпълнението на взетите решения на заседанието на ДОККПБДП на 26 февруари 2018 г.
                                                                                      
2. Доклад на министъра на вътрешните работи като председател на ДОККПБДП до Министерския съвет за внасяне на доклад за състоянието на  безопасността на движението за периода 2011-2016г. и през 2017 г.
                                                      
3. Информация за състоянието на безопасността на движението от началото на годината и мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия през летния сезон.
                                                  
4. Научно изследователски проект на тема „Национален индекс за безопасно шофиране“.

5. Информация за проведената национална кампания „Най-добър млад шофьор 2018“.    

6. Научно изследване на централната нервна система , свързано с поведението на водачите.                                                                                             
7. Предложение за финансиране на, проект по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ на тема „Разработване на видеоклипове за безопасно участие на децата в движението по пътищата“ в размер на 15 000 лв.                                                                           
                                                                                   
8. Други

Материали

31 май 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседатекбата зака ба Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспортната обстановка през 2017 година.                                                                       
2. Информация за планираните акции  и кампании по безопасност на движението през 2018 година от МВР, СБА и БЧК.                                                                                                  
3. Предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“.                                                                        
Проблеми поставени на заседание на Групата на високо ниво по безопасност на движението към Европейската комисия.

Материали

26 фев 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 20.12.2017 г., от 12.00 ч. в сградата на Министерския съвет

Заседание на ДОККПБДП на 20.12.2017 г., от 12.00 ч. в сградата на Министерския съвет, заседателна зала на 4 етаж.
Дневен ред:

      
1. Информация за създадената организация за контрол и осигуряване на безопасност при обществения превоз на пътници и товари.                                                                             
                                  Докладва: Министърът на  транспорта, информационните   
                                  технологии  и съобщенията г-н Ивайло Московски               

2. Информация за създадената организация от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осигуряване на нормална проходимост и безопасност на движението по пътищата по време на Коледните и Новогодишни празници.                                                                                                     
              Докладва: Председателят  на УС на Агенция Пътна инфраструктура                                                                                      
              г-н Дончо Атанасов                                                                                       
 
                                                                                 
3. Човешкият фактор като основен елемент на пътната безопасност.
              Докладва: Директорът на Института за изследване на населението                                                                                     
              и човека - БАН проф. Антоанета Христова

4. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на годината и мерки за организация и контрол по осигуряване на безопасността на движението по време на Коледните и Новогодишни празници.
              Докладва: Началник на ОПП при ГДНП комисар Бойко Рановски

5. Информация за метеорологичното прогноза за периода на Коледните и Новогодишни празници.
             Докладва: Директорът на НИМХ – БАН проф. Христомир Брънзов 

20 дек 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 11.09.2017 г. от 15.00 ч. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заседание на ДОККПБДП на 11.09.2017 г., от 15.00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дневен ред:
1. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на годината до 31 август тази година;
2. Доклад за пътнотранспортните произшествия за периода 2011-2016 г.;
3. Мерки във връзка с новата учебна 2017/2018 година, настъпването на есенно зимния сезон и за постигане на трайна тенденция за намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия;
4. Съобщения относно:
4.1. Покана за участие в конференция по безопасност на движението, организирана от Асоциация на българските застрахователи, 5 октомври, хотел Балкан;
4.2.Предложение на Българска браншова асоциация за пътна безопасност относно намаляване на последствията от катастрофи при строително ремонтни работи.

Материали

11 сеп 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни от 11.00 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни 2017 г., от 11.00 часа в заседателната зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспоротните произшествия и жертвите при тях от началото на годината.
                                                                                       
2. Чуждестранен опит и препоръки

2.1. Декларация на Съвета на Европа по отношение безопасността на движението от Валета.

2.2. Препоръки на Европейския съвет за безопасност на транспорта от семинара проведен на 30 март на тема „Подобряване на безопасността в населените места“

2.3. Информация за интегрирания подход за ограничаване на жертвите на пътнотранспротния травматизъм „Безопасна система“Визия нула.

3. Информация относно състоянието и статута на фонд „Безопасност на движението“
                                                                                                  
4. Обсъждане предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“
                                                                                          
5. Обсъждане на мерки за подобряване на безопасността на движението.


Материали

12 юни 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР при следния дневен ред:

1. Обсъждане на информация за пътнотранспортната обстановка  през 2016г. и от началото на 2017г.
2. Обсъждане на предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ през 2017г.
3. Информация относно подготовката за провеждане но семинар но тема „Подобряване на безопасността на движението в населените места в България по предложение на Европейския съвет за безопасност на тарнспорта.
4. Информация относно необходимостта от промяна на подхода за подобряване на безопасността на движението- Безопасна пътнотранспортна система „Визия нула“..
5. Краткосрочни мерки за подобряване на безопасността на движението през пролетния сезон на 2017г.

 

Материали

31 мар 2017

"ПОГЛЕДНИ"

"ПОГЛЕДНИ"
В брой 74 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № 2 за пътната маркировка, съгласно които се въвеждат надписи „ПОГЛEДНИ“ на пешеходните пътеки и кръстовищата, които да подсещат пешеходците, преди да навлезнат на платното за движение, да погледнат безопасно ли е и след това да преминат. Наредбата е общ документ на три министерства и е подписана от министрите на регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи и  транспрота, информационните технологии и съобщенията.
С поставянето  на тези надписи се очаква да бъдат намалени грешките на пешеходците, които навлизат на платното за движение без да се огледат.
За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2016 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 793 пешеходци и са били тежко ранени 12 449. Над 80% от тях са пострадали при опит да преминат през платното за движение.
От особенно значение ще бъде поставянето на надписите в районите на детските и учебните заведения,  където освен като предпазна мярка, ще имат определена обучителна и възпитателна роля за формиране на трайни навици в децата, да се оглеждат преди да навлезнат на платното за движение.
Очаква се, че с въвеждането на надписите "ПОГЛДНИ" в близко бъдеще да бъде намален броя на убитите и ранени пешеходци.
По инициатива на отделни  областни, общински и училищни ръководства започна поставянето на надписите. Поставянето на надписи на пешеходните преходи е преди всичко загриженост на местните власти за опазване живота и здравето на жителите в населените места.
Целта е пред всяко училище – надписи за създаване на трайни навици, за безопасно преминаване!

 

17 окт 2016