МВР

ДОККПБДП

 

Новини

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 22.11.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 22.11.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Отчет за предприетите дейности и събитията през предходния месец, свързани с безопасността за движението по пътищата;
2. Представяне на актуалните въпроси, дейности и проблеми на местната власт, свързани с пътната безопасност;
3. Проект на тема „Създаване на електронна система за оказване на първа помощ на пътя от лекари –доброволци“;
4. Проект „Техническа помощ за повишаване на нивото на пътната безопасност“;
5. Кампанията „Дай път на живота!“;
6. Алкохолни имобилайзери);
7. Проект  на Мерки за подобряване на безопасността на движението, които следва да бъдат внесени на заседание на Министерския съвет;
8. Проект на Национален координационен оперативен център за пътна безопасност;
9. Предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от Фонд „Безопасност на движението“;
10. Отчет относно обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и проблемите в сектора;
11. Отчет относно състоянието на пътищата, пътните знаци, пътната маркировка и пътната сигнализация;
12. Представяне на инициативи за нормативни промени, текущи и предстоящи нормативни предложения за обсъждане.

Материали

22 ное 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 25.10.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 25.10.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Информация относно промените в организацията на работата на ДОККПБДП съгласно ПМС № 178 от 24.08.2018 г.;
2. Визия на министерството на вътрешните работи, министерството на регионалното развитие и благоустройството и министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по осигуряване на безопасността на движението;
3. Информация относно пътнотранспортните произшествия от началото на 2018 г до 30.09.2018г. и извършваните за този период дейности, финансирани от Фонд „Безопасност на движението“;
4. Обсъждане на проект на мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г. във връзка с решение на Министерския съвет от 12 септември 2018 г. Декларация на ДОККПБДП относно Визия нула;          
5. Информация на Агенция Пътна инфраструктура относно подготовката на пътната мрежа за експлоатация при есенно-зимни условия;
6. Предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от  Фонд „Безопасност на движението“;
6.1. Обсъждане на предложение на Председателя на управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ за закупуване на „Лабораторна апаратура за анализ на материали за  строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения“ с цел превенция възникването на пътно-транспортни произшествия в размер на 390 000 лева;
6.2. Предложение за корекция на решение на ДОККПБДП от заседанието на 31 май 2018 г.  по точка 7 от дневния ред пункт 3 „3акупуване  на 200 броя автомобили по предварителна оценка на 6 млн. лева.“ да придобие редакция „Закупуване на 200 броя автомобили напълно оборудвани с полицейска техника за видео заснемане, разпознаване на номера,  радио комуникационна техника и  пълен комплект за обезопасяване на местопроизшествия;
7. Иновации в сферата на пътната безопасност- презентация на устройствата „алколок“ и тяхното приложение. 

Материали

25 окт 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 31.05.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП, на 31 май 2018 г. от 14.00 ч., заседателна зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация относно изпълнението на взетите решения на заседанието на ДОККПБДП на 26 февруари 2018 г.
                                                                                      
2. Доклад на министъра на вътрешните работи като председател на ДОККПБДП до Министерския съвет за внасяне на доклад за състоянието на  безопасността на движението за периода 2011-2016г. и през 2017 г.
                                                      
3. Информация за състоянието на безопасността на движението от началото на годината и мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия през летния сезон.
                                                  
4. Научно изследователски проект на тема „Национален индекс за безопасно шофиране“.

5. Информация за проведената национална кампания „Най-добър млад шофьор 2018“.    

6. Научно изследване на централната нервна система , свързано с поведението на водачите.                                                                                             
7. Предложение за финансиране на, проект по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ на тема „Разработване на видеоклипове за безопасно участие на децата в движението по пътищата“ в размер на 15 000 лв.                                                                           
                                                                                   
8. Други

Материали

31 май 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи

Заседание на ДОККПБДП на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспортната обстановка през 2017 година.                                                                       
2. Информация за планираните акции  и кампании по безопасност на движението през 2018 година от МВР, СБА и БЧК.                                                                                                  
3. Предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“.                                                                        
Проблеми поставени на заседание на Групата на високо ниво по безопасност на движението към Европейската комисия.

Материали

26 фев 2018

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 20.12.2017 г., от 12.00 ч. в сградата на Министерския съвет

Заседание на ДОККПБДП на 20.12.2017 г., от 12.00 ч. в сградата на Министерския съвет, заседателна зала на 4 етаж.
Дневен ред:

      
1. Информация за създадената организация за контрол и осигуряване на безопасност при обществения превоз на пътници и товари.                                                                             
                                  Докладва: Министърът на  транспорта, информационните   
                                  технологии  и съобщенията г-н Ивайло Московски               

2. Информация за създадената организация от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осигуряване на нормална проходимост и безопасност на движението по пътищата по време на Коледните и Новогодишни празници.                                                                                                     
              Докладва: Председателят  на УС на Агенция Пътна инфраструктура                                                                                      
              г-н Дончо Атанасов                                                                                       
 
                                                                                 
3. Човешкият фактор като основен елемент на пътната безопасност.
              Докладва: Директорът на Института за изследване на населението                                                                                     
              и човека - БАН проф. Антоанета Христова

4. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на годината и мерки за организация и контрол по осигуряване на безопасността на движението по време на Коледните и Новогодишни празници.
              Докладва: Началник на ОПП при ГДНП комисар Бойко Рановски

5. Информация за метеорологичното прогноза за периода на Коледните и Новогодишни празници.
             Докладва: Директорът на НИМХ – БАН проф. Христомир Брънзов 

20 дек 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 11.09.2017 г. от 15.00 ч. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заседание на ДОККПБДП на 11.09.2017 г., от 15.00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дневен ред:
1. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на годината до 31 август тази година;
2. Доклад за пътнотранспортните произшествия за периода 2011-2016 г.;
3. Мерки във връзка с новата учебна 2017/2018 година, настъпването на есенно зимния сезон и за постигане на трайна тенденция за намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия;
4. Съобщения относно:
4.1. Покана за участие в конференция по безопасност на движението, организирана от Асоциация на българските застрахователи, 5 октомври, хотел Балкан;
4.2.Предложение на Българска браншова асоциация за пътна безопасност относно намаляване на последствията от катастрофи при строително ремонтни работи.

Материали

11 сеп 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни от 11.00 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни 2017 г., от 11.00 часа в заседателната зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспоротните произшествия и жертвите при тях от началото на годината.
                                                                                       
2. Чуждестранен опит и препоръки

2.1. Декларация на Съвета на Европа по отношение безопасността на движението от Валета.

2.2. Препоръки на Европейския съвет за безопасност на транспорта от семинара проведен на 30 март на тема „Подобряване на безопасността в населените места“

2.3. Информация за интегрирания подход за ограничаване на жертвите на пътнотранспротния травматизъм „Безопасна система“Визия нула.

3. Информация относно състоянието и статута на фонд „Безопасност на движението“
                                                                                                  
4. Обсъждане предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“
                                                                                          
5. Обсъждане на мерки за подобряване на безопасността на движението.


Материали

12 юни 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР при следния дневен ред:

1. Обсъждане на информация за пътнотранспортната обстановка  през 2016г. и от началото на 2017г.
2. Обсъждане на предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ през 2017г.
3. Информация относно подготовката за провеждане но семинар но тема „Подобряване на безопасността на движението в населените места в България по предложение на Европейския съвет за безопасност на тарнспорта.
4. Информация относно необходимостта от промяна на подхода за подобряване на безопасността на движението- Безопасна пътнотранспортна система „Визия нула“..
5. Краткосрочни мерки за подобряване на безопасността на движението през пролетния сезон на 2017г.

 

Материали

31 мар 2017