МВР

ДОККПБДП

 

Новини

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 11.09.2017 г. от 15.00 ч. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заседание на ДОККПБДП на 11.09.2017 г., от 15.00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дневен ред:
1. Информация за пътнотранспортната обстановка от началото на годината до 31 август тази година;
2. Доклад за пътнотранспортните произшествия за периода 2011-2016 г.;
3. Мерки във връзка с новата учебна 2017/2018 година, настъпването на есенно зимния сезон и за постигане на трайна тенденция за намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия;
4. Съобщения относно:
4.1. Покана за участие в конференция по безопасност на движението, организирана от Асоциация на българските застрахователи, 5 октомври, хотел Балкан;
4.2.Предложение на Българска браншова асоциация за пътна безопасност относно намаляване на последствията от катастрофи при строително ремонтни работи.

Материали

11 сеп 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни от 11.00 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 12 юни 2017 г., от 11.00 часа в заседателната зала на МВР, при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспоротните произшествия и жертвите при тях от началото на годината.
                                                                                       
2. Чуждестранен опит и препоръки

2.1. Декларация на Съвета на Европа по отношение безопасността на движението от Валета.

2.2. Препоръки на Европейския съвет за безопасност на транспорта от семинара проведен на 30 март на тема „Подобряване на безопасността в населените места“

2.3. Информация за интегрирания подход за ограничаване на жертвите на пътнотранспротния травматизъм „Безопасна система“Визия нула.

3. Информация относно състоянието и статута на фонд „Безопасност на движението“
                                                                                                  
4. Обсъждане предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“
                                                                                          
5. Обсъждане на мерки за подобряване на безопасността на движението.


Материали

12 юни 2017

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 15 март от 10.30 ч. в заседателната зала на МВР при следния дневен ред:

1. Обсъждане на информация за пътнотранспортната обстановка  през 2016г. и от началото на 2017г.
2. Обсъждане на предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ през 2017г.
3. Информация относно подготовката за провеждане но семинар но тема „Подобряване на безопасността на движението в населените места в България по предложение на Европейския съвет за безопасност на тарнспорта.
4. Информация относно необходимостта от промяна на подхода за подобряване на безопасността на движението- Безопасна пътнотранспортна система „Визия нула“..
5. Краткосрочни мерки за подобряване на безопасността на движението през пролетния сезон на 2017г.

 

Материали

31 мар 2017

"ПОГЛЕДНИ"

"ПОГЛЕДНИ"
В брой 74 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № 2 за пътната маркировка, съгласно които се въвеждат надписи „ПОГЛEДНИ“ на пешеходните пътеки и кръстовищата, които да подсещат пешеходците, преди да навлезнат на платното за движение, да погледнат безопасно ли е и след това да преминат. Наредбата е общ документ на три министерства и е подписана от министрите на регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи и  транспрота, информационните технологии и съобщенията.
С поставянето  на тези надписи се очаква да бъдат намалени грешките на пешеходците, които навлизат на платното за движение без да се огледат.
За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2016 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 793 пешеходци и са били тежко ранени 12 449. Над 80% от тях са пострадали при опит да преминат през платното за движение.
От особенно значение ще бъде поставянето на надписите в районите на детските и учебните заведения,  където освен като предпазна мярка, ще имат определена обучителна и възпитателна роля за формиране на трайни навици в децата, да се оглеждат преди да навлезнат на платното за движение.
Очаква се, че с въвеждането на надписите "ПОГЛДНИ" в близко бъдеще да бъде намален броя на убитите и ранени пешеходци.
По инициатива на отделни  областни, общински и училищни ръководства започна поставянето на надписите. Поставянето на надписи на пешеходните преходи е преди всичко загриженост на местните власти за опазване живота и здравето на жителите в населените места.
Целта е пред всяко училище – надписи за създаване на трайни навици, за безопасно преминаване!

 

17 окт 2016

Проект "Животът ми след катастрофата"

 

Изследване "Животът ми след катастрофата"

Проучването „Животът ми след катастрофата“ е обширно международно проучване, извършвано съвместно с Европейската Федерация на Жертвите на Пътни Катастрофи (FEVR) и Белгийския Институт за Пътна Безопасност (BRSI).


Целта на проучването е да изследва детайлно различните последствия за жертвите на пътни катастрофи и да идентифицира потенциални фактори, които биха спомогнали за подобряване на жизнения стандарт на пострадалите.

Очакваме резултатите от това проучване да подпомогнат формулирането на препоръки, които се надяваме да допринесат за постигане на положителни промени в обществената политика.

Осъзнаваме, че отговарянето на тези въпроси може да бъде изпитание за Вас, тъй както изисква да разкриете лични аспекти от живота си. Бъдете сигурни, че всички отговори , предоставени от Вас, ще бъдат запазени напълно анонимни и няма да бъдат използвани за други цели освен за настоящото проучване. Попълването на въпросника не отнема много време (около 20 минути) – надяваме се, че ще намерите смисъл да го направите.

Ако се натъкнете на каквато и да е трудност при попълването му – по медицински или други причини – не се колебайте да помолите някой (приятел, роднина, близък) за помощ, като го попълни от Ваше име.

Искрено сме Ви благодарни за това, че ще отделите време да попълните въпросника и да споделите преживяното!

Българска асоциация на пострадали при катастрофи (BAZK) си сътрудничи с Европейската Федерация на Жертвите на Пътни Катастрофи (FEVR) и с Белгийския Институт за Пътна Безопасност (BRSI) за провеждането на обширно международно проучване.

 

Достъп до въпросника ще получите на  “Животът ми след катастрофата”.

06 юли 2016

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 07 юни от 14.00 ч. в заседателната зала на МВР

Дневен ред на 49-то заседание:

1. Информация за пътнотранспротните произшествия през периода 2011-2015г.
2. Информация относно пътнотранспортната обстановка от началото на годината.

3. Информация за пътнотранспортните произшествия през периода юни, юли, август и септември за 2014 и 2015г.
4. Информация за пътнотранспортната обстановка в страните от Европейския съюз през 2015г. и писмо на комисаря по транспорта при Европейската комисия г-жа Виолета Булц в тази връзка.
5. Информация относно международно онлайн проучване на тема „Животът ми след катастрофата “провеждано от Европейската федерация на жертвите на пътни катастрофи и Белгийския институт за пътна безопасност.
6. Проект на мерки за ограничаване на жертвите от пътни транспортните произшествия,  през летния сезон и до края на годината.

Материали от заседанието

09 юни 2016

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 24 март от 10.00 ч. в заседателната зала на МВР

Дневен ред
1.Обсъждане на информация за пътнотранспортната обстанвока през 2015г.        
2.Оценка изпълнението на Националната Стратегия за подобряване на безопасността на движението 2011-2020г. и насоки за работа през 2016 г.                                                                                                                                                                           
3. Предложение на Държавната агенция за закрила на детето, за разработване на „Национална план програма за подобряване на  безопасността на движението по пътищата“ и  „План за действие в посока ограничаване на транспортния травматизъм“                                                                
4. Предложение за финансиране на проекти от Фонд „Безопасност на движението“, свързани с безопасността на движението през 2016г.
5. План за заседанията на ДОККПБДП през 2016г.
6. Чуждестранен опит:
6.1. Декларация на Втората световна конференция на високо ниво по безопасност на движението , Бразилия, 18,19 ноември 2015г.
6.2. Нови водачи - управление с придружител. Опит на Франция.
6.3. Ученици -обучение по безопасността на движението по пътищата. Закон за училищното образование във Франция.
6.4. Закон за училищно образование в Република България.
6.5. Система от технически средства за контрол на скоростта.Опитът на Словакия.
6.6. Практики за подобряване на контакта „пешеходец-водач на МПС“.
7. Други

Материали от заседанието

31 мар 2016