МВР

ДОККПБДП

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО - СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ”

С това послание вътрешният министър откри двудневна международна конференция „Безопасността на движението – споделена отговорност”

Самото наименование на международната конференция е ясен знак  за общата цел – да работим заедно, да вложим всички усилия в каузата да спасим човешкия живот. С тези думи министър Цветан Цветанов приветства участниците в двудневната международна конференция „Безопасността на движението – споделена отговорност”. Домакин на форума, който се реализира  с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел”, е България. Статистиката отчита през времето тревожната тенденция за жертвите и пострадалите по пътищата, които могат да се сравнят само с жертвите, дадени от държави по време на военни конфликти. Затова и Европейската комисия заложи серия от мерки и си постави целта до 2020 г. тези жертви да намалеят наполовина. По думите на министър Цветанов сериозността на проблема мотивира обединяването на усилията на  държавните институции и неправителствените организации, ангажирани с проблема за безопасността на движението. Той маркира извършеното до този момент от Държавната обществено-консултативна комисия по тези проблеми, която инициира редица законови промени, обучение на подрастващите, съвместни проверки, в които бяха ангажирани и средствата за масово осведомяване. Постигна се чуваемост и усилията бяха възнаградени с осезателно намаляване на жертвите по пътищата, отбеляза вътрешният министър. МВР стана партньор в изработването на проекти със страните от ЕС за въвеждане на най-нови технологии за контрол по пътищата, както и на най-добрите практики - видеонаблюдението и заснемането на нарушителите, чрез което се избягва прекият субективен фактор. Министър Цветанов подчерта ангажираността на правителството към проблема и с изграждането на нови и модерни пътища и магистрали като важно условие за безопасно предвижване. Той обърна внимание и на заложения механизъм за проверка не само на шофирането в нетрезво състояние, но и под въздействието на наркотични вещества. Сподели постигнатите успехи и след създаването на съвместни българо-румънски и българо-гръцки екипи. Като пожела успех на участниците във форума, той изрази надежда, че  споделените идеи и добри практики ще дадат възможност за цялостен анализ и положителна промяна както в поведението на водачите, така и в контрола по пътищата. Проблемът е общ и всеки един спасен живот е заслуга на усилията на всички нас, е философията, залегнала в политиката на българското правителство в тази насока.
В приветствието си Вернер Патцак, ръководител на отдел „Пътна полиция” към Полицейския президиум на Мюнхен, сподели дългогодишния опит, натрупан от Баварската полиция. Той бе категоричен, че последователната политика за обучение на гражданите дава изключително положителни резултати. Разработени са специфични модели, които се прилагат и сред най-малките участници в движението, и сред най-възрастното население.  Президентът на ТИСПОЛ Роар Ларсен изрази категоричната позиция за споделените положителни практики и опит, както и за резултатите от провежданите съвместни полицейски операции. Изключителна съпричастност към проблема изразиха председателят на БЧК Христо Григоров и зам.кметът на Столична община Любомир Христов. С техните приветствия стартира работата на Международната конференция, в която участват представители на Хърватия, Сърбия, Румъния, Бавария, Черна гора, Албания, Молдова, Германия. Предвидени са седем сесии, на които ще се дискутират теми,  свързани с пътно-транспортната обстановка в държавите от Югоизточна Европа и контрола на спазването на правилата за движение по пътищата, безопасна инфраструктура и безопасни превозни средства. Ще бъдат споделени добри практики и опит във въвеждането на образование и обучение на участниците в движението. Конференцията приключи с приемане на Декларация за безопасност на движението.

 

 

П Р О Г Р А М А

Неделя, 17 април 2011 г.

След 14.00 Пристигане на участниците

19.00 ч Вечеря

Понеделник, 18 април 2011 г.

08.30 - 09.30 Регистрация на участниците

09.30 - 10.20 Откриване на конференцията

Приветствено изказване на г-н Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи

Приветствие от г-н Богдан Мирчев, ръководител на Бюрото на фондация „Ханс Зайдел” в България

Приветствие от г-н Вернер Патцак, ръководител на отдел „Пътна полиция”, Полицейски президиум на Мюнхен

Приветствие от г-н г-н Роар Скйелбред Ларсен, президент на ТИСПОЛ

Приветствие от г-н Христо Григоров, председател на Български червен кръст на България

Приветствие от г-н Любомир Христов, заместник-кмет на Столична община

10.20 - 10.30 Почивка

10.30 - 11.30 ПЪРВА СЕСИЯ

Пътнотранспортната обстановка в държавите от Югоизточна Европа и контрол относно спазването на правилата от участниците в движението по пътищата.

Г-н Роар Скйелбред Ларсен, президент на ТИСПОЛ

- „ТИСПОЛ – преминава границите, спасява живот”

Г-н Анте Гашпар, полицейски офицер, Република Хърватия

- „Пътната безопасност в Република Хърватия"

Г-н Петер Сцабо, старши референт в отдел „Пътна полиция” на Националната полиция на Унгария

- „Пътната обстановка в Унгария и регулирането на скоростта”

Г-н Антон Антонов, Пътна полиция, Главна дирекция „Охранителна полиция”

- „Нова организация на контрола на скоростните режими с технически средства и системи за документиране на нарушенията”

Г-н Петру Бузу, Национална полиция Молдова

- Пътната безопасност в Република Молдова

11.30 - 11.45 Кафе пауза

11.45 - 12.45 ВТОРА СЕСИЯ

Образование и обучение на участниците в движението.

Доц. Красимир Спиров, Технически университет – София,

- „Промяна на целите на обучението – предпоставка за подобряване на пътната обстановка”

Г-н Марин Моточ, заместник-директор на дирекция

„Пътна полиция”, Румъния,

- „Обучение и образование на участниците в движението в Румъния”

Г-н Риза Сахин, Турска национална полиция

- „Обучение за участниците в движението в Турция”

12.45 - 14.30 Обяд

14.30 - 15.45 ТРЕТА СЕСИЯ

Безопасна пътна инфраструктура и безопасни превозни средства

Г-н Стефан Хаджиниколов, Асоциация на производителите на автомобили и техните оторизирани представители в България,

- „Безопасният автомобил - важен фактор за намаляване на пътнотранспротните произшествия и последиците от тях” (автомобил- безопасен, екологичен и икономичен), повишаване на познанията на хората за ползата от по-безопасен автомобил”

Г-н Георги Алексиев, Началник КТИ при МЗХ,

- „Безопасност при движението на земеделската техника по пътищата”

Г-жа Мария Ангелова,

- „Откриване и отстраняване на местата с концентрация на пътнотранспортни произшествия - важен фактор за намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия и жертвите при тях”

Г-н Николай Иванов, председател на Българска браншова асоциация за пътна безопасност,

- „Нови моменти в обезопасяването на пътната инфраструктура”

Г-н Румен Михайлов, председател на Асоциацията за интелигентни транспортни системи,

- „Интелигентни транспортни системи - важен фактор за намаляване на жертвите по пътищата през десетилетието 2011-2020г.”

15.45 -16.00 Кафе-пауза

16.00 - 17.00 ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ

Подобряване на управлението на безопасността на движението - I

Г-жа Весела Цолова, Национална медийна група,

- „Коалиция от партньори за провеждане на кампания по безопасност на движението-българо холандски проект.”

Г-н Миломир Кабаркапа, заместник-директор на пътната полиция, Република Сърбия,

- „Подобряване на управлението на безопасността на движението”

Г-н Шкелзен Алиай, ръководител на сектор „Пътна безопасност” в Полицията на Албания

- „Методология на пътната обстановка в Албания”

Г-н Алекси Кесяков - секретар на ДОККПБДП

- Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020г.

17.00 - 17.30 ДИСКУСИЯ

19.00 Вечеря

Вторник, 19 април 2011 г.

09.30 - 10.15 ПЕТА СЕСИЯ

Подобряване на управлението на безопасността на движението - II

Презентация на Столична община

Г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на „Шел България

- „Опитът на компанията за подобряване на дисциплината и квалификацията на превозвачите и служителите на компанията”

10.15 - 11.15 ШЕСТА СЕСИЯ

Спешна помощ, лечение, грижа за пострадалите

д-р Максим Гайдев, Министерството на здравеопазването

„Видове травми при пътнотранспортни произшествия”

д-р Славчев, Фондация МАНА

„Дремливото шофиране като предпоставка за пътнотранспортни произшествия”

д-р Кехайов, Правителствена болница Лозенец,

„Отоневрологични проблеми и заболявания, нарушения на възприятията за скорост и разстояние като предпоставки за пътнотранспортни произшествия”

д-р Тодоровска, БЧК,

„Първата помощ–спасен живот на пътя!”

г-жа Яна Костова, клиничен психолог,

„Човешкият фактор, агресията и личностната мотивация-предпоставки за пътнотранспортни произшествия”

11.15 - 11.30 Кафе пауза

11.30 - 11.45 СЕДМА СЕСИЯ

Обсъждане и приемане на изводи и препоръки на конференцията. Закриване на конференцията.