МВР

ДОККПБДП

 

Национална кръгла маса "Безопасността на движението - споделена отговорност", 21 юни 2011 г.

заедно можем да спасим

живота на милиони хора”

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

(за повишаване ролята на институциите и организациите за предпазване на техните служители и работници от наранявания при пътнотранспортни произшествия)

под патронажа на зам.-министър председателя , министър на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП,

г-н Цветан Цветанов

 

Всяка седмица по пътищата на нашата страна загубват живота си над 15 човека и над 220 получават тежки наранявания част от които остават инвалидни за цял живот. Семейства загубват близките си, работодатели работниците си, унищожава се техника, държавата и обществото понасят огромни загуби. В рамките на Европейския съюз загубите от пътнотранспортните произшествия през 2009г. се изчисляват на 130 милиарда евро. Огромни са загубите които понася и нашата страна. Тези загуби и смърт по пътищата са неприемливи още повече че голяма част от тях са предсказуеми и предотвратими.

Конкретна е целта поставена в документите на ООН, ЕК и нашата страна по отношение безопасността на движението през десетилетието 2011-2020г. - да се постигне намаление на броя на жертвите от пътнотранспортните произшествия с 50% спрямо 2010г. Постигането на тази цел може да бъде осъществено с повишаване на ангажиментите на всички институции и гражданското общество за промяна на отношението към безопасността на движението и поставяне въпроса за живота и здравето на хората участващи в движението по пътищата като основна задача при реализацията на конкретни политики в тази насока.

Едно изключително важно направление в тази насока е повишаване ролята на институциите за осигуряване на безопасност в движението по пътищата. Едно изследване в рамките на Европейския съюз показва че от 10 смъртни случая при трудови злополуки, 6 са в резултат на пътнотранспортни произшествия.

Едни от най-тежките пътнотранспортни произшествия в нашата страна през последните години са в резултат на нарушаване на правилата при обществен превоз на пътници и товари поради факта че бизнес интересите са поставени преди грижата за здравето, живота и свободата на служителя. За опазване живота, здравето и свободата на собствените си работници и служители като участници в движението по пътищата, редица държавни институции и частни компании полагат усилия и предприемат конкретни действия. Конкретни примери в тази насока са: Изпълнявания в рамките на ЕС проект „Предпазване на служителите от пътнотранспортни произшествия и наранявания”, чиято цел е да се обобщи положителния опит в тази насока и да се помогне на различните управленчески структури да осигурят висок стандарт на пътна безопасност за техните работници; Инструкцията на секретариата на ООН за служителите и работниците в техните мисии; Заповедта на президента на САЩ г-н Барак Обама за служителите от държавната администрация, създадената организация за контрол и повишаване на квалификацията на работниците и служителите в компанията ШЕЛ, Инструкцията на българската браншова асоциация за пътна безопасност и др.

С цел да се обсъди положителния опит и обединят усилията на държавни институции, организации, частни фирми и неправителствения сектор, за повишаване отговорността им за опазване живота и здравето на техните служители от пътнотранспортни произшествия, Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Шел България, Българска браншова организация за пътна безопасност, и Асоциацията на полицейските началници организират Национална кръгла маса под патронажа на зам.-министър председателя, министър на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП, г-н Цветан Цветанов.

Участници в кръглата маса: Неправителствени и браншови организации работещи по проблемите на безопасността на движението, организации и фирми осъществяващи обществен превоз на пътници и товари, организации и фирми с голям брой служители и МПС, експерти и членове на ДОККПБДП,представители на научни звена и институции и др.

Време на провеждане 21 юни 2011г. от 10 до 13.30 часа

Място на провеждане - Университет за архитектура, строителство и геодезия, бул. Хр. Смирненски №1, зала 205, Хидрофакултета(нова сграда).

 

ПРОГРАМА

09.30 - 10.00 ч. Регистрация

Модератор Алекси Кесяков

10.00 - 10.10 ч. Откриване на кръглата маса

10.10 - 10.30 ч. Опитът на "Shell" в управлението на безопасността на пътя (Power point) -

Доклад - Димитър Ценев, ИД на ШЕЛ България

10.30 - 10.45 ч. Осигуряване на безопасността на движението на служителите и работниците от фирмите членове на Българската браншова асоциация за пътна безопасност.

Доклад на Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ относно Инструкция на Българска браншова асоциация "Пътна безопасност" (Word)

10.45 - 11.00 ч. Заповед на г-н Барак Обама за ограничаване на приемането и предаването

на текстови съобщения по време на шофиране.

Докладна г-н Лъчезар Еленков, член на УС на АПН, относно Заповедта на Белия дом, 01.10.2009 г. (Power point)

 11.00 - 11.15 ч. Административна инструкция на ООН за безопасно участие на

служителите на ООН в пътното движение:

Повишаване на отговорността на работодателите за опазване на техните работници и служители от пътнотранспортни произшествия и наранявания (Power point)

Доклад - Алекси Кесяков, секретар на ДОККПБДП

11.15 - 11.45 ч. Кафе пауза

11.45 - 11.55 ч. Школа за безопасно шофиране - Представя - г-н Павел Жеков:

Впечатления и мнения на курсисти, завършили курс "безопасно шофиране" (Word)

11.55 - 12.05 ч. Десетилетие на действия за безопасност по пътищата 2011-2020г.

филм за откриване на десетилетието, Представя - г-н Стефан Златарев

11.05 - 12.45 ч. Дискусии, предложения и препоръки на участниците в кръглата маса.

12.45 - 13.55 ч. Обсъждане на предложения и препоръки на участниците в

кръглата маса.

13.00 ч. Закриване на кръглата маса