МВР

ДОККПБДП

 

Статистика

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2018 г.

  • По вид на ПТП (файл)
  • ПТП по причини/вина на водача (файл)
  • По време
    • Час и ден (файл)
    • Тъмна/светла част от денонощието (файл)
  • По място
    • Области (файл)
    • Населено място - село/град (файл)
    • Клас на пътя (файл)
  • Жертви


Убити и ранени за периода 1951 - 2017 г.
(файл)

Убити по месеци за периода 1990 - 2017 г. (файл)

Таблица убити на 1 млн. жители в ЕС
(файл)

Брой на убитите на 1 млн. жители в някои държави през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2017 г.

  • По вид на ПТП (файл)
  • ПТП по причини/вина на водача (файл)
  • По време
    • Час и ден (файл)
    • Тъмна/светла част от денонощието (файл)
  • По място
    • Области (файл)
    • Населено място - село/град (файл)
    • Клас на пътя (файл)
  • Жертви

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2016 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2015 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2014 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2013 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2012 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2011 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2010 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2009 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2008 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2006 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2005 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2004 г.