МВР

ДОККПБДП

 

Статистика

Убити и ранени за периода 1951 - 2016 г. (файл)

Убити по месеци за периода 1990 - 2016 г. (файл)

Таблица убити на 1 млн. жители в ЕС
(файл)

Брой на убитите на 1 млн. жители в някои държави през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2016 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2015 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2014 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2013 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2012 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2011 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2010 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2009 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2008 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2006 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2005 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2004 г.