МВР

ОД Добрич

 

21 април 2020

1 282 проверки на поставени под карантина граждани на територията на Област Добрич

Справка за периода 17.04.-20.04.2020 г.-Брой съставени АУАН по Закона за здравето – 63

-Брой заведени ЗМ по чл.355 НК – 1

-Брой извършени проверки на поставени под карантина лица – 1282 
от тях брой нарушения – 1 
-Брой проверки на търговски обекти по въведените ограничителни режими – 790 
от тях брой извършени нарушения – 0 
 
Изображения

 22 април 2020 | 12:50