МВР

ОД Добрич

 

28 април 2020

Справка за периода 21.04.-27.04.2020 г.

28.4.2020

-Брой съставени АУАН по Закона за здравето – 56

-Брой заведени ЗМ по чл.355 НК - 3

-Брой извършени проверки на поставени под карантина лица – 1491 
от тях брой нарушения – 1 
-Брой проверки на търговски обекти по въведените ограничителни режими – 1246
от тях брой извършени нарушения – 0 

 
Изображения

 29 април 2020 | 11:08