МВР

ОД Добрич

 

09 септември 2021

„Седмица на пожарната безопасност” от 13-ти до 19-ти септември 2021 година

№ по ред Дейности Място Дата, час, период Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
1.                        Седмица на отворени врати в РДПБЗН-Добрич Сградата на РДПБЗН -Добрич, гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 72 13.09.2021 г.-19.09.2021 г.
 
Началници на сектори
2.                        Публикуване на материали в страницата на ОДМВР-Добрич, интернет страницата  и facebook профил на Регионална „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Добрич https://www.mvr.bg/dobrich/
https://www.facebook.com/rdpbzndobrich
http://rdpbzndobrich.simplesite.com/
13.09.2021 г.-19.09.2021 г.
 
Началници на сектори
3.                        Провеждане на благотворителна кампания за подпомагане на децата на загинали и пострадали служители при изпълнение на служебния си дълг. Сградите на РДПБЗН и РСПБЗН
 
До 03.09.2021 г.
 
Служители на РДПБЗН и РСПБЗН
4.                        Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг. Сградите на РДПБЗН и на РСПБЗН
 
03.09.2021 г. Служители на РДПБЗН и РСПБЗН
5.                        Среща с представители на Община Каварна РСПБЗН Каварна, ул.”Добротица” №.38 13.09.2021г.
10.30-11.30ч.
Началник РСПБЗН
6.                        Среща с журналисти от местните вестници и кабелна телевизия РСПБЗН Каварна, ул.”Добротица” №.38 13.09.2021г. 15.00-15.30 Началник РСПБЗН
7.                        Запознаване на деца и ученици с огнеборската професия РСПБЗН Каварна, ул.”Добротица” №.38 13-19.09.2021г. Н-ци на ДС
8.                        Дни на отворени врати, прием на служители и граждани РСПБЗН Каварна, ул.”Добротица” №.38 15-19.09.2021г. Служители на РСПБЗН
9.                        Среща с бивши служители. Отдаване на почит на загиналите. Сплотяване и мотивиране на колектива. Гр. Каварна 19.09.2021г. Настоящи и бивши служители на РСПБЗН
10.                    Среща с представители на Община Каварна РСПБЗН,ул.”Добротица” №.38 13.09.2021г.
10.30-11.30ч.
Началник РСПБЗН
11.                    Подготвяне на материал за местния вестник по повод осведомяването на населението на територията на община Шабла за „Седмицата на пожарната безопасност Вестник „Изгрев“ 07.09.2021г. Мл.инспектор ДПК
12.                    Публикуване на информация със предвидени демонстрации с противопожарната техника в интернет.
 
Социални мрежи 07.09.2021г. Мл.инспектор ДПК
13.                    Организиране на открити телефонни линии за консултации, мнения и препоръки  в областта на пожарната и аварийна безопасност. Сградата на РСПБЗН
Гр. Шабла
Ул. „Равно поле“ № 5
тел. 05743/ 4449
13.09.2021 г.-19.09.2021 г. Служители на РСПБЗН
14.                    Дни на отворените врати Сградата на РСПБЗН
Гр. Шабла
Ул. „Равно поле“ № 5
 
13.09.2021 г.-19.09.2021 г. Служители на РСПБЗН
15.                    Организиране на празнично мероприятие с деца от Община Шабла. Сградата на РСПБЗН
Гр. Шабла
Ул. „Равно поле“ № 5
 
13.09.2021 г.
10:30 часа
Служители на РСПБЗН
16.                    Поклон и поставяне на венец пред   възпоменателна плоча  на Тодор Енчев – загинал при изпълнение на служебния си дълг Шабла
Рибарско селище „Кария“
14.09.2021 г.
09:00 часа
Служители на РСПБЗН
17.                    Провеждане на съвместно демонстративно занятие по учебна евакуация по учебна евакуация в ДГ „Дора Габе“, гр.Шабла ДГ „Дора Габе“, гр. Шабла 16.09.2021 г.
10:00 часа
Служители на РСПБЗН
18.                    Провеждане на съвместно демонстративно занятие по учебна евакуация с Доброволно формирование към Община Шабла в Читалище „Зора”, гр.Шабла гр. Шабла 15.09.2021 г.
14:30 часа
Служители на РСПБЗН
19.                    Среща с пенсионирани служители Сградата на РСПБЗН
Гр. Шабла
Ул. „Равно поле“ № 5
17.09.2021 г.
10:00 часа
Служители на РСПБЗН
20.                    Организиране приемна в службата за граждани. Сградата на РСПБЗН
гр. Тервел
ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2
На 13 и 15.09.2021 г. от 09:00ч. до 12:00ч. Началник на РСПБЗН
21.                    Организиране на обучително занятие с демонстрация на техника и защитни облекла в ДГ №1 „Детелина”. гр.Тервел ул.” Цар Иван Асен ІІ „ №2 ,  телефони 05751/20-22; 20-23/ 16.09.2021г. от 10:00ч. Служители на РСПБЗН
22.                    Подготовка и изпращане на поздравителни адреси за пенсионираните служители от РСПБЗН-Тервел. Сградата на РСПБЗН
гр. Тервел
ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2
13.09.2021 г. Инспектори ДПК
23.                    Подготовка на материал по противопожарна тематика и исторически данни за развитието на противопожарното дело в гр. Тервел и публикуването му в сайта на Община Тервел. Гр. Тервел,
Община Тервел
10.09.2021 г.
 
Инспектори ДПК
24.                    Подреждане на изложба с архивни и актуални снимки и материали от дейността на РСПБЗН-Тервел Сградата на РСПБЗН
гр.Тервел
ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2
13.09.2021 г.-17.09.2021 г. Инспектори ДПК
25.                    Организиране на обучително занятие с демонстрация на техника и защитни облекла в ДГ №1 „Детелина”. гр.Тервел ул.” Цар Иван Асен ІІ „ №2 ,  телефони 05751/20-22; 20-23/ 16.09.2021г. от 10:00ч. Началник РСПБЗН
 
26.                    Популяризиране на свободно разпространяваното в интернет ел. списание с противопожарна тематика SOS 112 чрез електронните канали на община Тервел. Електронен портал на община Тервел. До 18.09.2021г. Инспектори ДПК
27.                    Организиране и провеждане на тиймбилдинг с настоящи и бивши служители на РСПБЗН Тервел Сградата на РСПБЗН
гр. Тервел
ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2
14.09.2021 г. Началник на РСПБЗН
28.                    Организиране на ден на отворените врати за граждани и бивши служители на РСПБЗН-Балчик и Участък ПБЗН-Кранево, както и техните семейства, с цел повишаване на информираността на населението на община Балчик с възможностите на ППТ, която е на въоръжение в службата. Поздрави и предложения от граждани могат да бъдат направени и на фейсбук страницата на РСПБЗН-Балчик РСПБЗН - Балчик Ежедневно
от 13 до 17.09.2021 г.
от 09.30 до 12.00 часа
Началник на РСПБЗН
29.                    Провеждане на среща с представители на местната власт по въпроси на превенцията и защитата на населението при пожари и бедствия. Община Балчик 15 септември 2021 Началник на РСПБЗН
30.                    Провеждане на тренировка с части от единната спасителна система за реагиране при бедствия, с акцент мерки за защита на населението, с участието и на ДФ при Община Балчик ЗИВ-Варна ООД 17.09.2021 г.  10.00 часа Началник на РСПБЗН
31.                    Отразяване в медиите на тактико-техническите способности на силите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации Вестниците и страницата 14.09.2021 г.  14.00 часа Мл. инспектор ДПК
32.                    Провеждане на дарителска акция за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг колеги РСПБЗН - Балчик 31.08 – 03.09.2021 г. Мл. инспектор ДПК
33.                    Демонстративно занятие с автостълба IVECO MAGIRUS M 32 L и пожарна техника по щата на РСПБЗН Добрич Сградата на РСПБЗН
Гр. Добрич
бул. „25-ти септември”, №72
 
От 13.09.2021 г. до 19.09.2021 г.
10:00-11:00 часа
Служители РСПБЗН
34.                    Подготвяне на материал за местния вестник по повод осведомяването на населението на територията на община Генерал Тошево за „Седмица на пожарната безопасност“ Вестник „Добруджански глас“ (Генерал Тошево) 08.09.2021 г. Инспектори
35.                    Организиране на открита телефонна линия за консултации, мнения и препоръки в областта на пожарната безопасност. Сградата на РСПБЗН
Гр. Генерал Тошево
ул. „Димитър Благоев“ №6А
05731 2234
13.09.2021 г.-19.09.2021 г. Служители
36.                    Ден на отворените врати Сградата на РСПБЗН
Гр. Генерал Тошево
ул. „Димитър Благоев“ №6А
13.09.2021 г.-19.09.2021 г. Служители
37.                    Организиране на демонстративно мероприятие с противопожарна и аварийно-спасителна техника, с която разполага РСПБЗН-Генерал Тошево Сградата на РСПБЗН
Гр. Генерал Тошево
ул. „Димитър Благоев“ №6А
15.09.2021 г.
10:00 часа
Началник на РСПБЗН и служители, застъпващи на дежурство на 15.09.2021 г.
38.                    Църковна литургия за здраве на служителите и техните семейства Гр. Генерал Тошево
Църква „Свети Димитър“
14.09.2021 г.
09:00 часа
Началник на РСПБЗН
39.                    Среща с бивши служители на РСПБЗН-Генерал Тошево Сградата на РСПБЗН
Гр. Генерал Тошево
ул. „Димитър Благоев“ №6А
 
17.09.2021 г.
15:00 часа
Началник на РСПБЗН
40.                    Открити телефонни линии Разпечатани и поставени на видни места в с.Крушари   Началник на РСПБЗН
41.                    Организирана приемна за граждани Сградата на РСПБЗН
с. Крушари
ул. „9-ти септември“ №27
13.09.2021 г.-19.09.2021 г. Началник на РСПБЗН
42.                    Демонстративно ПТЗ в детска градина с. Крушари
Целодневна детска градина
Ул. „Хан Телериг“ №2
13.09.2021 г.
09:00 часа
Началник на РСПБЗН
*Забележки Описание, съответстващо на предвидените мероприятия и привличащо интереса на обществото Адрес, тел. за контакт, ел. адреси на сайтове и/или страници в социални мрежи Дата и час на начало и край на провеждане и/или активност на дейността Служители на СД/РДПБЗН;
Представители на местната изпълнителна власт, медиите, партньорски организации, доброволни формирования и др.
Изображения

 09 септември 2021 | 16:18