МВР

ОД Добрич

 

21 ноември 2021

Изборният ден започна в спокойна обстановка

 

Изборният ден започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално.

Общо 361 служители на ОД МВР Добрич са ангажирани в охрана на изборните помещения. В това число 107 служители на ПБЗН Добрич и10 служители на Гранична полиция.

За опазване на обществения ред са командировани допълнително 15 служители от Зонално жандармерийско поделение Варна.

Общ брой секции за охрана 381, от тях 3 подвижни.

През изминалата нощ няма регистрирани престъпления и инциденти свързани с охраната на изборните места. Секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на РИК и СИК, и е започнал изборния процес.

        Служителите на звената на дирекция „БДС” в ОДМВР Добрич издават и в днешния ден удостоверения на граждани, изгубили, повредели личните си карти,  за да могат да упражнят правото си на глас

НАПОМНЯМЕ:

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени и носещи опасни за живота и здравето на гражданите предмети; 

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване; 

 

 


Изображения

 21 ноември 2021 | 08:03