МВР

ОД Добрич

 

10 септември 2021

Започва прием на заявления за подмяна на свидетелства за правоуправление на МПС в сектор „БДС“ при ОДМВР Добрич

Водачите трябва да издължат преди това неплатени глоби и да получат невръчени наказателни постановления и електронни фишове

От 1 септември 2021 година в сектор „Български документи за самоличност“ започва прием на заявления за подмяна на свидетелства за правоуправление на МПС. Тези заявления се приемат при изтекъл или изтичащ срок на валидност на СУМПС, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, транслитерация или постоянен адрес, също и при издаване на дубликат на СУМПС /повреждане, унищожаване, изгубване, кражба/. Обръщаме внимание на водачите, че в паспортните звена ще се изпълняват само обикновени поръчки. Бързите и ускорени остават в сектор „Пътна полиция“. 

Задължително е водачите, които се възползват от новата възможност, да нямат неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП. При установени дължими глоби или невръчени електронни фишове, гражданите ще бъдат насочвани към служител на сектор „Пътна полиция“, който да им разясни как да действат в тези случаи.

От сектор „БДС“ призовават водачите да направят предварителна справка за наличие на неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове, за да не се налага да бъдат препращани в Пътна полиция.

Изображения

 10 септември 2021 | 16:07