МВР

ОД Добрич

 

23 декември 2021

ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ!

ОДМВР – ДОБРИЧ НАПОМНЯ ЗА ЗАБРАНИТЕ ЗА: употребата на пиротехнически изделия

Неправилната употреба на пиротехнически изделия всяка година е съпроводена с нежелани инциденти – наранявания, пожари и други. Голяма част от инцидентите с пиротехнически изделия възникват по време на Коледните и Новогодишните празници, следствие на неправилната им употреба.

Напомняме, че пиротехнически изделия могат да се продават само в търговски обекти, на които е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЯХ от МВР.

Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за употребата му на български език. При използване на пиротехническо изделие спазвайте инструкцията му за употреба!

Забранена е продажбата и употребата на пиротехнически изделия с видимо повредена, разкъсана опаковка, фитил и др.

Забранява се продажбата на фойерверки от категория F1, на лица под 12 години, от категория F2 – на лица под 16 години. и от категория F3 – на лица под 18 годишна възраст.

На нарушителите се налагат глоби в размер от 1000 лв. до 5000 лв.   

 

- употребата на пиротехнически изделия в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения;

-  носенето и употребата на неогнестрелни оръжия на обществени места;

- употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити;

- носенето и употребата на огнестрелни оръжия по време на масови мероприятия, в обществени заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения в социални домове, при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества.

 

На нарушителите се налагат глоби в размер от 500 лв. до 2500 лв.   

Изображения

 23 декември 2021 | 08:54