МВР

ОД Добрич

 

Новини

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ

За осигуряване и подобряване на безопасността на движението по пътищата

    Във връзка с увеличения брой тежки ПТП със загинали и ранени в последните дни – 14 – 17.06.2019 г. за периода от 18 до 22.06.2019 г. се провежда специализирана полицейска операция за осигуряване и подобряване на безопасността на движението по пътищата, нормални пътни условия и пропускателна способност, както и осъществяване на активен контрол по основните направления на републиканските пътища.

Специализирана операция на пътна полиция започва от днес, както в област Добрич, така и в цялата страна. Ще бъде засилен контролът върху скоростта, неправоспособността на шофьорите, ползването на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, отнемането на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание ще се обръща на водачите на двуколесни превозни средства - на тяхната правоспособност, видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства, използването на защитните каски.
Полицейските екипи ще бъдат локализирани по участъци с въведена временна организация на пътя, както и по местата със засилен трафик.
Същевременно продължава и предприетата за летния сезон операция на пътна полиция. В рамките й ще се осъществява и засилен контрол на транзитно преминаващите през страната моторни превозни средства.

18 юни 2019

Заключително мероприятие "Ваканция, Здравей! Да играем безопасно!"

Националната програма „Работа на полицията в училищата“

На 7 юни 2019 г. от 14:00 часа, в залата на Общински младежки център  „Захари Стоянов“ – град Добрич се проведе състезание – викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Областна дирекция на МВР – Добрич. Лого на мероприятието беше един от символите на Добруджа – бялата лястовица. Залата беше украсена с 40 бели лястовици – толкова, колкото са участниците в състезанието. Украсата от 100 цветни балона създаде празнично настроение у децата. Участниците от десетте отбора бяха облечени в разноцветни тениски с лого „Бяла лястовица“ и надпис „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“. Състезанието отбеляза началото на лятната ваканция на децата и е заключителен етап на Националната програма „Работа на полицията в училищата“, по която ИДПС в областта работят от 2001 година. Мероприятието популяризира превантивната работа на полицейските служители в училищата.
             Участие в състезанието взеха 40 деца от четвърти, пети и шести клас от седем  училища в областта: СУ „Йордан Йовков“ - гр. Тервел  -  два отбора 5 и 6  клас, СУ „Стефан Караджа“ - гр. Каварна -  два отбора 5 и 6 клас, ОУ „Антим I“ гр. Балчик - един отбор 5 клас, ОУ  „Стефан Караджа“ - с. Житница, общ. Добричка – един отбор 6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Добрич – един отбор 4 клас,  ОУ „Стефан Караджа“ - гр. Добрич – два отбора 5 и 6 клас, и СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич - един отбор 5 клас.

В продължение на два часа участниците демонстрираха своите умения и знания в 7  състезателни игри – „Тематична кръстословица“, „Подреждане на пъзели“ (пътни знаци), „Игрословица – Непознат“, „Безопасните места“, „Полицаят – моят приятел“, „Открий думите в текста!“, „Дай определение на думата!“.

За децата от публиката бяха подготвени въпроси, а за правилно отговорилите имаше награди.

В игрите помощници на участниците бяха полицейски инспектори и инспектори ДПС.

ГДНП осигури награди за първите три места, грамоти за всяко училище,  награди за децата от публиката.

Със съдействието на МКБППМН при община гр. Добрич, община Добричка, община Балчик, община Каварна и община Тервел бяха осигурени индивидуални награди за всяко дете – образователни игри, както и тениски с логото на мероприятието. Бяха осигурени и грамоти за всеки участник и за отборите спечелили първо, второ и трето място.

Подобни превантивни мероприятия способстват за изграждане у децата на модели за гражданско поведение, а получените знания децата ще предадат на своите приятели и съученици.

Гости на мероприятието бяха: областен управител на област Добрич - Кр. Кирилов, зам. областен управител на област Добрич -  Кр. Николов,  директор  ОД МВР – Добрич – старши комисар Н. Панчев, началник отдел „Охранителна полиция“ -  комисар Ив. Иванов, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ при Община гр. Добрич - Д-р Ем. Баева, началник РУО -  Ж. Тошков; Секретари на МКБППМН.

 

13 юни 2019

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в ОДМВР Добрич ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР Добрич за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

16 май 2019

Отчет анализ за 1-во тримесечие на 2019 г.

През периода 1.1-31.3.2019 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 508 криминални престъпления, от които са разкрити 240, с 47.24% разкриваемост, разкрити са и 45 престъпления от минал период. Намалението спрямо същия период на предходната година е с 15.33%, а разкриваемостта е увеличена с 7.74 пункта.
През отчетния период не са регистрирани убийства. 
Регистрирани са 6 грабежа, от тях разкрити 4 и 2 грабежа са разкрити от минал период.
Намаление се отчита и при кражбите 173 срещу 207 за същия период на 2018 г. Разкрити са 43 кражби срещу 41 за 2018 г.
Телефонните измами са 10, от коти са разкрити 9. Потърпевшите са ощетени с 56 000 лева и златни накити. Въстановени са парите от 4 измами, възлизащи на 36 810 лева.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през периода 64 спрямо 70 за 2018 г. Установени разпространения на наркотични вещества са 6.
През отчетния период са установени 76 случая на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества срещу 77 за 2018 г.

24 апр 2019

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня при пожар. Опасността от бързото разпространение на пожар значително се увеличава при наличието на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска 
игра с огън и по невнимание. 
Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но извършено безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, последствията понякога се случва да бъдат доста трагични.
Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.
За да се избегнат подобни случаи, е необходимо при извършване на пролетно почистване да се знаят и спазват следните основни правила:
- изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за  гасене-съдове с вода, пясък, негорими тупалки;
-   абсолютно е забранено обособяването на нерагламентирани сметища и запалване на горимите отпадъци в тях;
-   да не се пали огън в близост до стрехите и под клоните на дърветата;
-  във ветровито време, да не се пали огън на открито, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на  големи разстояния и бързо да се разпространи пламъкът с обхващане на значителни площи;
- при запален огън и поява на вятър, горенето трябва да бъде прекратено  незабавно;
- в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;
- особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските масиви;
- при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
- стриктно спазване на забраната за изгаряне на  изсъхналата тревна растителност в земеделските земи. Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи това категорично е ЗАБРАНЕНО.
- Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания  112. При възможност може да се започне гасенето с подръчни средства, без да се поема излишен риск.
Необходимо е  да се разбера, че е нужна проявата  на отговорност и съзнание във всеки един от нас, при спазване  на противопожарните изисквания при пролетното почистване, което от своя страна,  е и гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.

РДПБЗН-Добрич напомня на всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, че са задължени съгласно Наредба 8121з-968/2014 г. за ПНПБИДЗЗ в срок до 30 април да представят в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите до водоизточници.

 

29 мар 2019

Днес се проведе годишният отчет-анализ за дейността на ОД МВР Добрич

Присъстваха зам.-главния секретар на МВР – главен комисар Георги Арабаджиев, заместник директор на ГДБОП-МВР – старши комисар Стоян Темелакиев, представители на местни и държавни органи.

Дадена бе добра оценка от професионалното ръководство на МВР  за дейността на ОД МВР Добрич през 2018 г. 
Главен комисар Арабаджиев изтъкна лошите показатели на ОД МВР Добрич във връзка с противодействие на корупционните престъпления и даде насоки за справянето с тях.
Старши комисар Темелакиев даде добра оценка за постигнатите резултати и благодари за доброто взаимодействие на ОД МВР Добрич с ГДБОП.
През 2018 г. са регистрирани 2231 криминални престъпления, от които са разкрити 1128, с 50.56% разкриваемост. За сравнение, през същия период на 2017 г. регистрираните криминални престъпления са били 2189, от тях 1143 са разкрити, с 52.22% разкриваемост.
Директора на ОД МВР Добрич – старши комисар Никола Панчев благодари за постигнатите резултати и изтъкна предприетите мерки и съвместната дейност със сили на дирекция „Жандармерия“ в малките населени места, където през третото и четвъртото тримесечие на отчетната година се наблюдава значително намаление битовата престъпност.
През 2018 г. грабежите са намалели с 55.17% спрямо 2017 г. 
Добра оценка, бе дадена и за работата по превенция на престъпления свързани с телефонни измами. През 2018 г. са извършени 36 измами срещу 55 за 2017 г. Телефонните измами са от престъпленията с най-голям обществен отзвук, поради което за разкриването им се отделя най-голям ресурс. В резултат на предприетите действия, през 2018 г. са регистрирани 8 такива измами срещу 28 за предходната година, като в 6 случая са установени лица, участвали в измамните схеми като „мулета“.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през 2018 г. са 284 срещу 233 за 2017 г. Броят на разпространенията на наркотични вещества е 20 срещу 17 за 2017 г. През 2018 г. са открити 5 оранжерии от висок клас, сушилня, 250 растения марихуана, 110 грама амфетамин, около 20 кг суха тревна маса и 80 кг зелена маса. Задържани са общо 21 лица.
Палежите през 2018 г. са 48, от тях 8 са разкрити, а през 2017 г. са регистрирани 44 палежа, от които 2 са разкрити. В края на 2018 г. са задържани три лица, на които са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и работата по документиране на престъпната им дейност продължава. В началото на 2019 г. са задържани 5 лица, като е доказана съпричастността им към 6 палежа от настоящата година и 3 от края на 2018 г.
През 2018 г. са регистрирани 196 икономически престъпления срещу 228 през 2017 г. 
По линия на пътния травматизъм, през 2018 г. са настъпили 137 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 21 и са ранени 168 участници в движението. В сравнение с 2017 г., загиналите са с 1 по-малко, а ранените са с 4 повече.
Установени са 164 водача, управляващи МПС с над 1.2 промила алкохол срещу 157 за 2017 г., 153 водача са установени да управляват след употреба на наркотични вещества срещу 17 за предходната година, а установените неправоспособни водачи са 599 за 2018 г. срещу 665 за 2017 г. За превишена скорост са регистрирани 9 517 нарушения срещу 4 412 през 2017 г.
От м. ноември 2018 г. към РУ 01 Добрич функционира звено „Общинска полиция“  със 7 полицейски служители, извършващи дейности по опазване на обществения ред, контрол в „синя зона“ в гр. Добрич и спазване разпоредбите на Наредба №1 на Общински съвет гр. Добрич. Кмета на град Добрич, изказа своята благодарност за добре свършената работа и партньорството с ОД МВР Добрич.
През 2018 г. бяха проведени съвместни дейности със служители от МОН в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.
През 2018 г. съвместно със служители на дирекция „Жандармерия“ са проведени 630 СПО, като за сравнение през 2017 г. проведените СПО са били 477.
През годината са проведени 12 СПО по линия на ТИСПОЛ.

През 2019 г. ОДМВР Добрич ще работи по следните цели:
-Ефективно противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите и опазване на обществения ред. Разработване и прилагане на мерки, които да доведат до утвърждаване на тенденция за намаляване на пътнотранспортния травматизъм
-Ефективна защита на границите на страната, недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци
-Ефективно управление на ресурсите. Подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите.
-Противодействие на престъпността дейност, свързани с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система, контрабандата на акцизни стоки и разпространение на стоки без заплатен акциз, ощетяващо бюджета.
-Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на общини през 2019 г.
-Засилени съвместни проверки при борбата срещу сивия сектор при горивата.

 

21 мар 2019