МВР

ОД Добрич

 

Новини

Областната дирекция на МВР Добрич призовава гражданите да се възползват от възможността за предсрочна подмяна на българските лични документи.

Уважаеми граждани, 
Във връзка с изтичащият голям брой български лични документи /БЛД/ през 2020г. (около 25 000 лични карти и 15 500 паспорта на граждани с постоянна адресна регистрация на територията на област Добрич), се очаква увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на БЛД.
С цел избягване на значителни опашки и напрежение пред гишетата на звената „Български документи за самоличност“/БДС/ през идната година, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.
Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Добрич имат възможност да подадат заявление за лична карта и/или паспорт за обикновена услуга /до 30 дни/, както и за подмяна на СУМПС поради изтичане срок на валидност във всяко едно от звената БДС на територията на област Добрич, които се намират в Районните управления в Албена, Балчик, Каварна, Шабла, Ген. Тошево и Тервел. Готовите лични документи се получават в същото звено БДС, където е подадено заявлението. Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне на удобство на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.
ОДМВР Добрич е в готовност да осъществи и прием на заявления за издаване на БЛД по постъпили искания за организиран прием от държавни институции, общински администрации, кметства и др. 
Предоставяме информация за натовареността по РУ на ОДМВР Добрич, както следва:

Поделение

31.08.2020г.

01.09.2020г.

02.09.2020г.

03.09.2020г.

04.09.2020г.

Общо за седмицата обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР Добрич

173

119

166

156

129

743

Албена

2

7

1

5

1

16

Балчик

18

12

8

8

11

57

Ген. Тошево

6

11

8

12

10

47

Каварна

9

11

7

3

16

46

Тервел

21

5

15

16

9

66

Шабла

4

1

2

9

9

25

Общо:

233

166

207

209

185

1000


28 ное 2019

„Седмица на пожарната безопасност” от 14-ти до 18-ти септември 2020 година

№ по ред

Дейности

Място

Дата, час, период

Седмица на отворени врати в РДПБЗН-Добрич

Сградата на РДПБЗН -Добрич, гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 72

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

 

Публикуване на материали в страницата на ОДМВР-Добрич, интернет страницатаи facebook профил на Регионална „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Добрич

https://www.mvr.bg/dobrich/

https://www.facebook.com/rdpbzndobrich

http://rdpbzndobrich.simplesite.com/

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

 

Среща с представители на Община Каварна

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

10:30-11:30 часа

Среща с журналисти от местните вестници и кабелна телевизия

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

15.09.2020 г.

15:00-15:30 часа

Запознаване на деца и ученици с огнеборската професия

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Дни на отворени врати, прием на служители и граждани

Сградата на РСПБЗН

Гр. Каварна,

ул. „Добротица” № 38

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Среща с бивши служители. Отдаване на почит на загиналите. Сплотяване и мотивиране на колектива.

Гр. Каварна

 

18.09.2020 г.

Подготвяне на материал за местния вестник по повод осведомяването на населението на територията на община Шабла за „Седмицата на пожарна безопасност”.

Вестник „Изгрев“ (Шабла)

01.09.2020 г.;

08.09.2020 г.

Публикуване на информация със предвидени демонстрации с противопожарната техника в интернет.

Социални мрежи

01.09.2020 г.

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

29.08.2020 г.

Организиране на открити телефонни линии за консултации, мнения и препоръки в областта на пожарната и аварийна безопасност.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

тел. 05743/ 4449

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Дни на отворените врати

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Организиране на празнично мероприятие с деца от Община Шабла.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

15.09.2020 г.

14:00 часа

Поклон и поставяне на венец пред възпоменателна плоча на Тодор Енчев – загинал при изпълнение на служебния си дълг .

Шабла

Рибарско селище „Кария“

14.09.2020 г.

09:00 часа

Църковна литургия за здраве на служителите и техните семейства

гр. Шабла

Църква „Св.Хараламбий“

14.09.2020 г.

10:00 часа

Провеждане на демонстративно занятие по учебна евакуация в читалище „Зора”

гр. Шабла

18.09.2020 г.

10:00 часа

Среща с пенсионирани служители

Сградата на РСПБЗН

Гр. Шабла

Ул. „Равно поле“ № 5

16.09.2020 г.

10:00 часа

Организиране приемна в службата за граждани.

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

09:00-12:00 часа

Организиране на обучително занятие с демонстрация на техника и защитни облекла в ДГ №3 „Първи юни“ –Тервел

гр. Тервел

 

11.09.2020 г.

11:00 часа

Подготовката и изпращането на поздравителни адреси за пенсионираните служители от РСПБЗН-Тервел.

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

09:00-12:00 часа

Подготовка на материал по противопожарна тематика и исторически данни за развитието на противопожарното дело в гр. Тервел и публикуването му в сайта на Община Тервел.

Гр. Тервел,

Община Тервел

10.09.2020 г.

 

Подреждане на изложба с архивни и актуални снимки и материали от дейността на РСПБЗН-Тервел

 

Сградата на РСПБЗН

гр.Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Демонстративно занятие с ПА.

гр. Тервел

Асфалтова база

18.09.2020 г.

10:00 часа

Провеждане на благотворителна кампания за подпомагане на децата на загинали и пострадали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

До 18.09.2020 г.

 

Популяризиране на свободно разпространяваното в интернет електронно списание с противопожарна тематика сос чрез електронните канали на Община Тервел

Електронен портал на Община Тервел

До 18.09.2020 г.

 

Организиране и провеждане на тиймбилдинг

 

 

Сградата на РСПБЗН

гр. Тервел

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2

14.09.2020 г.

Организиране на ден на отворените врати за граждани и бивши служители, както и техните семейства, с цел повишаване информираността на населението на община Балчик с възможностите на ППТ, която е на въоръжение на РСПБЗН-Балчик.

Поздрави и предложения могат да бъдат направени и на фейсбук страницата на РСПБЗН-Балчик.

Сградата на РСПБЗН

гр. Балчик

ул. „Струма“ № 41

Ежедневно

От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

09:30-12:00 часа

Провеждане на дарителска акция за децата на загинали и пострадали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

гр. Балчик

ул. „Струма“ № 41

31.08.2020 г.-04.09.2020 г.

Провеждане на тренировка с основните части на единната спасителна система за реагиране при бедствия, с акцент мерки за защита на населението, с участието на ДФ при Община Балчик.

Община Балчик

Площад „21-ви септември“

17.09.2020 г.

10:00 часа

Отразяване в медиите на тактико – технически способности на силите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Вестници и страницата

14.09.2020 г.

14:00 часа

Провеждане на срещи с представители на местната власт по въпроси за превенцията и защитата на населението при пожари и бедствия.

Община Балчик

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Добрич

бул. „25-ти септември”, №72

До 04.09.2020 г.

Демонстративно занятие с автостълба IVECO MAGIRUS M 32 L и пожарна техника

Сградата на РСПБЗН

Гр. Добрич

бул. „25-ти септември”, №72

От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

10:00-11:00 часа

Подготвяне на материал за местния вестник по повод осведомяването на населението на територията на община Генерал Тошево за „Седмица на пожарната безопасност“

Вестник „Добруджански глас“ (Генерал Тошево)

08.09.2020 г.

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

01.09.2020 г.

Организиране на открита телефонна линия за консултации, мнения и препоръки в областта на пожарната безопасност.

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

05731 2234

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Ден на отворените врати

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Организиране на демонстративно мероприятие с противопожарна и аварийно-спасителна техника, с която разполага РСПБЗН-Генерал Тошево

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

15.09.2020 г.

10:00 часа

Църковна литургия за здраве на служителите и техните семейства

Гр. Генерал Тошево

Църква „Свети Димитър“

14.09.2020 г.

09:30 часа

Среща с бивши служители на РСПБЗН-Генерал Тошево

Сградата на РСПБЗН

Гр. Генерал Тошево

ул. „Димитър Благоев“ №6А

16.09.2020 г.

15:00 часа

Организирана приемна за граждани

Сградата на РСПБЗН

с. Крушари

ул. „9-ти септември“ №27

14.09.2020 г.-18.09.2020 г.

Демонстративно ПТЗ в детска градина

с. Крушари

Целодневна детска градина

Ул. „Хан Телериг“ №2

17.09.2020 г.

09:00 часа

Участие в дарителска кампания за децата на загинали служители при изпълнение на служебния си дълг.

Сградата на РСПБЗН

с. Крушари

ул. „9-ти септември“ №27

До 04.09.2020 г.

*Забележки

Описание, съответстващо на предвидените мероприятия и привличащо интереса на обществото

Адрес, тел. за контакт, ел. адреси на сайтове и/или страници в социални мрежи

Дата и час на начало и край на провеждане и/или активност на дейността

04 сеп 2020

Специализирана полицейска операция по линия на битовата престъпност на 11 август 2020

СПО се провежда на територията на град Добрич. Резултати към 14:00 часа

Под ръководството на Окръжна прокуратура Добрич, на 11.8.2020 г. на територията на град Добрич се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност.
Към 14:00 часа, полицейските служители са проверели общо 179 МПС и 217 граждани. Съставени са 14 АУАН, 21 глоби по фиш и връчени електронни фишове 9, образувани досъдебни производства 6:

 - Досъдебно производство за притежание на наркотични вещества - канабис 0.62 грама
 - Досъдебно производство за притежание на наркотични вещества - хероин 1.36 грама
 - Досъдебно производство зауправление на МПС след употреба на наркотични вещества - метаамфетамин и канабис. При последвалите ОИМ и ПСД в жилището на извършителят са установени 43,42 грама наркотично вещество канабис.
 - Досъдебно производство закражба от магазин за козметика
 - Досъдебно производство за използване на имитация на търговски марки - иззети са над 100 броя спротни дрехи.

Задържани лица - 10
Установено е едно лице обявено за местно издирване
Устнаовени са 200 къса цигари без акцизен бандерол
48 служители на ОД МВР Добрич участват в СПО

 

11 авг 2020

РДПБЗН – Добрич с апел към всички граждани на област Добрич за предстоящите Великденски празници

Предстои честването на Великденските празници, които тази година ще бъдат отбелязани в условията на извънредно положение. Вратите на православните храмове ще останат отворени, но при спазване на строги мерки за сигурност, като не трябва да бъде подценявана и пожарната безопасност в тези празнични дни.
За осигуряване на пожарната безопасност на територията на област Добрич по време на Великден и в дните преди празника пожарникарите провериха 44 храма, църкви, манастири и параклиси в областта. При проверките е акцентирано на осигуряване на условия за успешна евакуация от храмовете – да има свободен, осветен и обозначен достъп до всички изходи от сградите, изправността на електрическите съоръжения и инсталации, изправността и наличието на уреди за първоначално пожарогасене. Всички длъжностни лица в храмовете са инструктирани за адекватни действия при пожар.  
При отбелязването на празника християнската традиция изисква спазването на определени ритуали, един от които е паленето и пренасянето на горящи свещи от църквите до домовете, което крие риск от повишаване на пожарната опасност и възникване на запалване и пожар. Много хора палят свещи и кандила вкъщи, които остават без наблюдение. Откритият пламък лесно запалва намиращите се в близост горими материали.
 Огнеборците напомнят, че не трябва да се подценява опасността от пожар. При посещението на църковните храмове да се спазват установените в тях противопожарни правила и норми. Най-често причината за възникване на пожар вкъщи, на работното място или друго закрито помещение се дължи на човешката небрежност.
РДПБЗН – Добрич апелира към всички граждани на област Добрич: 
- да не се изхвърлят безразборно горящи свещи и клечки кибрит;
- горящите свещи да се поставят на безопасни места, върху негорими подложки на разстояние от горими материали;
- да не се допуска деца сами да палят свещи и клечки кибрит;
- в храмовете мислете за своята безопасност и тази на хората около Вас;
В случай на пожар трябва да знаете: 
Много важно е да запазите спокойствие и да не изпадате в паника. Паниката много бързо се предава на околните и пречи на взимането на правилни решения. Не губете самообладание, а незабавно изберете тел.112 и съобщете: къде гори, какво гори и има ли хора в опасност. Уверете се, че знаете къде точно са изходите и пристъпете към евакуация на хората от застрашените помещения. При възможност за извършване на гасителни действия започнете пожарогасене с налични пожарогасителни средства – пожарогасители или вътрешни пожарни кранове, но не правете компромис със собствената си безопасност.     
 Запомнете: преди да предприемете гасене, ако в близост до пожара протича ел. ток, първо изключете захранването, ако не успеете, то тогава единственото безопасно гасене може да се извърши с прахов пожарогасител.
Ако не могат да се извършват гасителни действия, напуснете горящото помещение по най-краткия и безопасен път за евакуация, като след себе си затворете вратата на горящото помещение.  
При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение се движете с приведено ниско към пода тяло, където димът е по-рядък и с ръка се опирайте по стената, за да намерите изхода. 
При отравяне с въглероден окис пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При необходимост се извършва изкуствено дишане “уста в уста” или “уста в нос”. Дават се течности и се транспортират до болнично заведение.
Ако в горящото помещение има деца, търсете ги в ниши, зад шкафове и на други места, където биха се скрили.
Въпреки сериозния характер на казаното дотук, материалът няма за цел да помрачи празничното Ви настроение. На територията на областта на денонощно дежурство са 28 противопожарни и спасителни автомобила. Съставът на дежурните смени е запознат с оперативната обстановка, начинът за водоснабдяване и пътищата за достъп. Служителите от РДПБЗН – Добрич се надяват, че запознати с противопожарните правила, сте по-уверени в безопасността си и умело ще се справите в ситуация на пожар. Пожелаваме Ви безаварийно посрещане на празниците. 

 

16 апр 2020

Организация от страна на ОД МВР Добрич

В ОД МВР Добрич е създадена необходимата организация за периода на Великденските празници.
Изградени са шест постоянни контролно - пропускателни пункта на територията на град Добрич. За периода на 16 април до 18 април е изградени и временен КПП в района на пътен възел „Сердика” посока с. Победа, обл. Добрич.
Общо 28 храма ще бъдат охранявани на територията на област Добрич по време на Великденските празници.
От началото на извънредното положение са наложени общо 69 – АУАН по Закона за здравето.
Брой заведени ЗМ по чл. 355 от НК – 10, от тях са образувани четири.
Брой проверени декларации по ЗЛД от КПП – 300, установени са две с неверни данни.
Ежедневно се извършват проверки съвместно със РЗИ.
За периода от 17 април до 20 април 2020 г. ще бъдат ангажирани 400 служители на ОД МВР Добрич.

 

15 апр 2020