МВР

ОД Добрич

 

Пазарно проучване с предмет: „Основен ремонт на отоплителна инсталация, състоящ се в подмяна на дефектирали възли, агрегати и елементи в сградата на РУ- Тервел”

20 окт 2016

 

СЪОБЩЕНИЕ:
Срокът за предствавяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на отоплителна инсталация, състоящ се в подмяна на дефектирали възли, агрегати и елементи в сградата на РУ- Тервел” се удължава до 17,30 часа на 31.10.2016 г.

 23 май 2017 | 16:33