МВР

ОД Добрич

 

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ОДМВР - Добрич

30 окт 2020

Прикачени документи Обява за пазарно проучване   (pdf - 1,16MB) - 30 окт 2020 14:11
Техническа спецификация   (pdf - 1,03MB) - 30 окт 2020 14:12
Ценово предложение - Прил.№ 2   (xlsx - 12,00KB) - 30 окт 2020 14:13
Сведение за участник - Прил. № 3   (doc - 34,00KB) - 30 окт 2020 14:14
Декларация - Прил. № 4   (docx - 18,00KB) - 30 окт 2020 14:14
Договор-проект   (docx - 26,00KB) - 30 окт 2020 14:14

 30 октомври 2020 | 14:25