МВР

ОД Добрич

 

Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на РУ – Каварна с адрес: гр. Каварна, ул."Добротица" № 38

12 окт 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 12.10.2017 г.
Способ за възлагане: процедура - договаряне без предварително обявление
Пореден номер на преписка: 02 / 2017 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№ 357р-9172/12.10.2017г.   (pdf - 1 009,00KB) - 12 окт 2017 15:24
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП   (doc - 27,00KB) - 12 окт 2017 15:25
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,41MB) - 22 дек 2017 13:36
Договор рег. № 357р-10763/01.12.2017 г.   (pdf - 1,72MB) - 22 дек 2017 13:37
Обявление за приключен договор   (pdf - 1,03MB) - 22 дек 2020 14:43

 22 декември 2020 | 14:43