МВР

ОД Добрич

 

”Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на ОДМВР – Добрич с адрес: гр. Добрич, ул.”Максим Горки” №12 със срок на изпълнение 36 месеца”

31 яну 2019

Дата на създаване на електронната преписка: 31.01.2019 г.

Способ за възлагане: Договаряне без предварително обявление.

Пореден номер на преписка: 1 / 2019 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№ 357000-1193/31.01.2019г   (pdf - 1,10MB) - 31 яну 2019 17:06
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП   (doc - 27,00KB) - 31 яну 2019 17:07
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,40MB) - 11 апр 2019 14:40
Договор   (pdf - 4,27MB) - 11 апр 2019 14:40
Приложения към договор   (pdf - 1,91MB) - 11 апр 2019 14:41

 11 април 2019 | 14:41