МВР

ОД Добрич

 

Доставка на природен газ за отопление на административната сграда на РУ – Генерал Тошево с адрес: гр. Генерал Тошево, ул."Димитър Благоев" № 6

07 апр 2016

 

Решение (.pdf)

Становище на АОП (.pdf)

Договор (.pdf)

Приложения към договор (.pdf)

Информация за сключен договор (.pdf)

Плащания (xls)

към 31.12.2016г.

 

 

Прикачени документи Обявление за приключване на договор   (pdf - 642,00KB) - 22 юли 2019 16:07

 22 юли 2019 | 16:07