МВР

ОД Добрич

 

Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР – Добрич

13 сеп 2018

  • Дата на създаване на електронната преписка: 13.09.2018 г.
    Способ за възлагане: Договаряне без предварително обявление.
    Пореден номер на преписка : 3 / 2018 г.

 30 октомври 2020 | 14:06