МВР

ОД Добрич

 

Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР – Добрич

13 сеп 2018

  • Дата на създаване на електронната преписка: 13.09.2018 г.
    Способ за възлагане: Договаряне без предварително обявление.
    Пореден номер на преписка : 3 / 2018 г.
Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№ 357р-8862/13.09.2018г   (pdf - 1,19MB) - 13 сеп 2018 15:44
Списък на обектите   (doc - 32,00KB) - 13 сеп 2018 15:44
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП   (doc - 27,00KB) - 13 сеп 2018 15:45
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,52MB) - 09 ное 2018 15:56

 09 ноември 2018 | 15:56