МВР

ОД Добрич

 

Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР – Добрич на територията на област Добрич по егулирани цени

11 сеп 2019

Дата на създаване на електронната преписка: 11.09.2019 г.

Способ за възлагане: Договаряне без предварително обявление.

Пореден номер на преписка: 3 / 2019 г.
Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№357р- 8875/11.09.2019 г.   (pdf - 1,14MB) - 11 сеп 2019 16:37
Списък на обектите на ОДМВР - Добрич   (doc - 32,00KB) - 11 сеп 2019 16:37
Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП   (doc - 25,00KB) - 11 сеп 2019 16:38
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,49MB) - 24 окт 2019 15:39
Договор   (pdf - 1,33MB) - 24 окт 2019 15:40
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка   (pdf - 1,47MB) - 30 окт 2020 14:08

 30 октомври 2020 | 14:08