МВР

ОД Добрич

 

Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР – Добрич

29 сеп 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 29.09.2017 г.
Способ за възлагане: процедура - договаряне без предварително обявление
Пореден номер на преписка: 01 / 2017 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№ 357р-8695/29.09.2017г. (.pdf)   (pdf - 1,16MB) - 29 сеп 2017 16:55
Списък на обектите (.pdf)   (pdf - 154,00KB) - 29 сеп 2017 16:55
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (.doc)   (doc - 27,00KB) - 29 сеп 2017 16:56
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,53MB) - 10 ное 2017 14:21
Договор рег. № 357р-9199/12.10.2017 г.   (pdf - 1,38MB) - 10 ное 2017 14:21
Обявление за приключване на договор   (pdf - 657,00KB) - 06 ное 2018 16:50

 06 ноември 2018 | 16:50