МВР

ОД Добрич

 

Доставка на автомобилни гуми за служебни автомобили за нуждите на ОДМВР - Добрич

02 дек 2015

Представяне на участник – Приложение №1

Техническа спецификация – Приложение №2

Техническо предложение – Приложение №3

Ценово предложение – Приложение №4

Декларация по чл.47 ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП – Приложение №5

Проект на Договор – Приложение №6

Публична покана №9048453 от 02.12.2015 г 

Протокол (.pdf)

Договор (.pdf)

Изплатена е сума по договор рег. № 357р-11323/15.12.2015 г. в размер на 15899,76 лв. на 18.12.2015 г.

 23 май 2017 | 16:33